Bibel- eller kunstskole

Kvinnelig student som smiler. Foto.

Elever på bibelskole eller kunstskole kan få stipend og lån i inntil ti måneder

Bibelskole eller kunstskoler er to ulike typer skoler. Går du på bibelskole eller kunstskole, får du ikke lenger stipend slik du kanskje fikk på videregående, men du får et lån.

Du kan få et basislån på inntil 137 900 kroner for hele året, og inntil 40 prosent av det kan bli til stipend. Betaler du skolepenger, kan du få et ekstra lån til det.

Basislån er det alle studenter kan få, og er navnet på det de fleste kaller studielån.

Lånet er rentefritt så lenge du får lån til fulltidsutdanning

For at lånet skal være rente- og avdragsfritt, må du få studielån til fulltidsutdanning. Når du ikke lenger får studielån, eller går fra å studere på fulltid til deltid, blir det lagt til renter på lånet, og du må begynne å betale.

Når kan du søke

Du må ha fått plass før du søker. Siste frist for å søke er

  • 15. november for hele året eller bare høstsemesteret
  • 15. mars for vårsemesteret

Behandlingstid

De aller fleste søknadene blir behandlet i løpet av et døgn, men mer kompliserte saker kan ta lang tid å behandle. Før vi kan overføre pengene, må skolen din gi oss beskjed om at du går der. Når vi har fått beskjed fra skolen din, kan det ta noen dager før du har penger på konto.

Gå til søknaden

Skal du betale skolepenger?

Da kan du få inntil
77 192 kroner
i skolepengelån

Du kan få et ekstra lån til dekning av skolepenger. Skolepengelånet blir ikke gjort om til stipend, du må altså betale hele lånet tilbake.

Beløpet gjelder fulltidstudenter som studerer hele året. Tar du bare ett semester, blir beløpet halvert og hvis du studerer på deltid, blir skolepengelånet redusert i forhold til deltidsprosenten din.

Du kan bare få skolepengelån til å dekke skolepenger

Skolepenger er avgift du betaler for undervisningen. Andre obligatoriske utgifter til for eksempel bolig eller bøker, regnes ikke som skolepenger. Du får heller ikke mer i skolepengelån enn det du faktisk skal betale.

Slik søker du

Det er ikke noen egen søknad om skolepengelån. Du søker om det i den vanlige søknaden om stipend og lån.

Når får jeg pengene?

Du får større
utbetalinger i
august og januar

Den første utbetalingen i skoleåret kommer når skolen har bekreftet at du har begynt der.

Du får utbetalt et større beløp i starten av hvert semester enn i de andre månedene. 40 prosent av støttebeløpet hvert semester blir utbetalt den første måneden.

Pengene blir utbetalt den 15. i hver måned, unntatt den første utbetalingen.

Deltid eller kortere studieår?

Du får
mindre lån
hvis du studerer på deltid

De fleste elever på bibelskole eller kunstskole tar helårskurs på fulltid.

Hvis du skal ta et kortere kurs på fulltid, får du vanlig basislån for de månedene kurset varer.

Skal du ta et kurs på deltid, blir basislånet redusert tilsvarende deltidsprosenten din. Dermed blir stipendet også redusert.

Du tar opp et lån

Du får ikke stipend på samme måte som på videregående, men inntil 40 prosent av lånet kan bli stipend senere.

Når du går på bibelskole eller kunstskole, får du lån og stipend etter de samme reglene som gjelder for høyere utdanning. Det er noen forskjeller fra det å få stipend til videregående, som det kan være greit å vite om.

Du må betale tilbake lånet når du er ferdig med utdanningen

Når du ikke lenger får lån til fulltidsutdanning, får du en betalingsplan og må begynne å betale avdrag. Den første regningen skal betales omtrent sju måneder etter den siste utbetalingen fra oss.

Lånet er rentefritt bare så lenge du får lån eller stipend til fulltidsutdanning.

40 prosent av basislånet kan bli stipend

Fullfører du skoleåret og har inntekt og formue under grensene, blir 40 prosent av lånet gjort om til stipend. Det betyr at du ikke trenger å betale det tilbake. Du får et eget vedtak fra oss når lånet blir gjort om.

Bor du hjemme hos foreldrene dine, får du ikke stipend

Det er bare borteboere som kan få gjort om lån til stipend. Hvis du bor på internat, regner vi deg som borteboer.

Omgjøringen skjer først året etter at du er ferdig

Lånet blir ikke gjort om til stipend før vi har kontrollert inntekten og formuen din. Det gjør vi først når skatteoppgjøret ditt er klar for året eller årene du fikk lånet fra oss.

Det betyr at hvis du er ferdig med et år på bibel- eller kunstskole våren 2024, får du ikke gjort om lån til stipend før våren/sommeren 2025.

Les mer om omgjøring av basislån

Ekstra stipend og lån

Har du barn, blir syk eller har nedsatt funksjonsevne, kan du få ekstra stipend og/eller lån fra oss. Hva du kan få, kommer an på hvilken livssituasjon du er i.

Aktuelt regelverk