Søknad om sommarstøtte ved nedsett funksjonsevne

Søk om vanleg lån og stipend først

For at du skal ha rett til stipend og lån om sommaren, må du ha vore i ei utdanning som gir rett til stipend og lån om våren same året. Det er enklare å søke om sommarstøtte om du allereie har sendt inn ein søknad om vanleg stipend og lån for vårsemesteret.

Behandlingstid

Saka blir behandla av ein saksbehandlar, så du må rekne med litt tid før du får svar.

 

 

Søknad sommaren
2023

Søknadsskjemaet må ha kommet inn til Lånekassen innen 15. august 2023.