Unntak fra inntektsgrense

Under koronapandemien kunne studenter med jobb i noen yrker tjene over inntektsgrensene våre uten å få mindre stipend. Her finner du informasjon om når unntaket gjaldt for de ulike yrkene.

Slik sender du dokumentasjon

Du skal bare sende dokumentasjon hvis du får et vedtak fra oss om at inntekten din var over grensen for stipend. Det gjør du så snart du kan etter du har fått vedtaket. Da må du logge inn og velge Send inn dokumentasjon i menyen.

Arbeid i helse- og omsorgssektoren

Unntaket fra inntektsgrensen gjelder for alt arbeid i helse- og omsorgssektoren fra 1. mars 2020 - 31. desember 2022.

Det betyr at du kan tjene over grensen for inntekt i hele denne perioden, og likevel få gjort om lån til stipend. Har du annen inntekt fra andre arbeidsgivere  i den samme perioden, gjelder ikke unntaket for denne inntekten.

Unntaket gjelder bare studenter som mottar lån og stipend til høyere og annen utdanning i Norge og utlandet.

Du må dokumentere arbeidet

Hvis du får et vedtak om at inntekten din var over grensen for stipend, vil du få saken behandlet på nytt hvis du sender oss lønnsslipper som viser:

  • at du har utført arbeid innenfor helse- og omsorgssektoren
  • inntekten i perioden

Har du flere arbeidsgivere, må du sende oss lønnsslipper fra alle. Du trenger ikke å dokumentere at koronapandemien var grunnen til at du jobbet. Du skal bare dokumentere at inntekten din kom fra helse- og omsorgssektoren. 

Når vi får dokumentasjonen fra deg, vurderer vi inntekten din på nytt, og du får et nytt vedtak.

Frist for å sende oss dokumentasjon

Du sender dokumentasjonen så snart du kan etter at du har fått vedtak om kontroll av inntekt og formue. Klagefristen på tre uker gjelder ikke for å sende nye opplysninger om koronarelatert arbeid, bare for andre forhold ved vedtaket.

Grensene for formue og trygd gjelder fortsatt

Det er ikke unntak fra grensene for hvor høy formue eller trygd du kan ha, før stipendet blir redusert. Disse grensene gjelder fortsatt for studenter som kan få unntak fra inntektsgrensen.

Studenter som har barn

Studenter som har barn, får heller ikke redusert barnestipendet ut fra ektefelle eller samboers ekstra inntekt fra arbeid i helse- og omsorgssektoren. Dette unntaket gjelder også for perioden 1. mars 2020 til og med 31. desember 2022. Har samboeren eller ektefellen din annen inntekt som ikke er i helse- og omsorgssektoren i den samme perioden, gjelder ikke unntaket for denne inntekten.

Klikk her for å lese mer om omgjøring av lån til stipend.

Arbeid i barnehage eller skole

Unntaket fra inntektsgrensen gjelder for alt arbeid i barnehage eller skole i hele 2022.

Det betyr at du kan tjene over grensen for inntekt i hele denne perioden, og likevel få gjort om lån til stipend. Har du annen inntekt fra andre arbeidsgivere i den samme perioden, gjelder ikke unntaket for denne inntekten.

Unntaket gjelder bare studenter som mottar lån og stipend til høyere og annen utdanning i Norge og utlandet.

Du må dokumentere arbeidet

Hvis du får et vedtak om at inntekten din var over grensen for stipend, vil du få saken behandlet på nytt hvis du sender oss lønnsslipper som viser:

  • at du har utført arbeid innenfor barnehage eller skole
  • inntekten i perioden

Har du flere arbeidsgivere, må du sende oss lønnsslipper fra alle. Du trenger ikke å dokumentere at koronapandemien var grunnen til at du jobbet. Du skal bare dokumentere at inntekten din kom fra barnehage eller skole. 

Når vi får dokumentasjonen fra deg, vurderer vi inntekten din på nytt, og du får et nytt vedtak.

Frist for å sende oss dokumentasjon

Du sender dokumentasjonen så snart du kan etter at du har fått vedtak om kontroll av inntekt og formue. Klagefristen på tre uker gjelder ikke for å sende nye opplysninger om koronarelatert arbeid, bare for andre forhold ved vedtaket.

Grensene for formue og trygd gjelder fortsatt

Det er ikke unntak fra grensene for hvor høy formue eller trygd du kan ha, før stipendet blir redusert. Disse grensene gjelder fortsatt for studenter som kan få unntak fra inntektsgrensen.

Studenter som har barn

Studenter som har barn, får heller ikke redusert barnestipendet ut fra ektefelle eller samboers ekstra inntekt fra arbeid i barnehage eller skole. Dette unntaket gjelder også for hele 2022. Har samboeren eller ektefellen din annen inntekt som ikke er i barnehage eller skole i den samme perioden, gjelder ikke unntaket for denne inntekten.

Klikk her for å lese mer om omgjøring av lån til stipend. 

Arbeid i beredskapsarbeid, Heimevernet, politiet og Sivilforsvaret

Unntaket fra inntektsgrensen gjelder for disse gruppene, hvis arbeidet er utført mellom 1. mars 2020 og 31. desember 2021.

Det betyr at du kan tjene over grensen for inntekt i hele denne perioden, og likevel få gjort om lån til stipend. Har du annen inntekt som ikke er relatert til koronapandemien i den samme perioden, gjelder ikke unntaket for denne inntekten.

Unntaket gjelder bare studenter som mottar lån og stipend til høyere og annen utdanning i Norge og utlandet.

Du må dokumentere arbeidet

Hvis du har fått et vedtak om at inntekten din er over grensen for stipend, vil du få saken behandlet på nytt hvis du sender oss lønnsslipper som viser:

  • For arbeid i forbindelse med beordring til tjeneste i Heimevernet eller Sivilforsvaret: Bekreftelse som viser hvilken periode du ble beordret og lønnsslipper for perioden
  • For arbeid utført av politistudenter som melder seg til tjeneste i politiet eller til beredskapsarbeid: Lønnsslipper som viser at du har jobbet i politiet eller i beredskapsarbeid, jf. politiloven, helseberedskapsloven, sivilbeskyttelsesloven eller forsvarsloven

Har du flere arbeidsgivere, må du sende oss lønnsslipper fra alle.

Når vi får dokumentasjonen fra deg, vurderer vi inntekten din på nytt, og du får et nytt vedtak.

Frist for å sende oss dokumentasjon

Du sender oss dokumentasjonen så snart du kan etter at du har fått vedtak om kontroll av inntekt og formue. Klagefristen på tre uker gjelder ikke for å sende inn nye opplysninger om koronarelatert arbeid, bare for andre forhold ved vedtaket.

Grensene for formue og trygd gjelder fortsatt

Det er ikke unntak fra grensene for hvor høy formue eller trygd du kan ha, før stipendet blir redusert. Disse grensene gjelder fortsatt for studenter som kan få unntak fra inntektsgrensen på grunn av arbeid knyttet til koronapandemien.

Studenter som har barn

Studenter som har barn, får heller ikke redusert barnestipendet ut fra ektefelle eller samboers ekstra inntekt fra arbeid relatert til koronapandemien. Dette unntaket gjelder også for perioden 1. mars 2020 til og med 31. desember 2021. Har samboeren eller ektefellen din annen inntekt som ikke er relatert til koronapandemien i den samme perioden, gjelder ikke unntaket for denne inntekten.

Klikk her for å lese mer om omgjøring av lån til stipend.