Hvordan skjer automatisk behandling av søknader?

Lånekassen behandler de fleste søknadene om utdanningsstøtte automatisk på grunnlag av de personopplysningene vi har, og regelverket om utdanningsstøtte.

Når du bruker Lånekassens nettsøknad til å søke om utdanningsstøtte, lagrer vi informasjonen du fyller ut. Systemet vårt henter også inn annen relevant informasjon om deg, for eksempel bruker vi Folkeregisteret til å finne ut hvilket statsborgerskap du har. Dette gir innhentingsforskriften oss lov til å gjøre.

Har du søkt om støtte tidligere, vil vi sjekke om det er endringer i personopplysningene dine.

Systemet sjekker deretter om vi har all informasjon vi trenger for å behandle søknaden. I nettsøknaden kan du bli spurt om å sende inn dokumentasjon. Dersom du velger å ettersende dokumentasjon, vil søknaden ikke bli behandlet før du har sendt inn dette.

Når vi har fått all informasjonen vi trenger, vil søknaden kjøres gjennom en såkalt regelmotor. Regelmotoren sjekker om du oppfyller vilkårene for utdanningsstøtte ut fra informasjonen vi har om deg. Systemet vil avgjøre om du har rett til støtte, opprette perioden du har krav på støtte, beregne hvor mye støtte du får i perioden, lage utbetalingsplan, og opprette et vedtaksbrev.

Dersom du ikke har krav på støtte, eller ikke får så mye støtte som du har søkt om, vil systemet i noen tilfeller avslå søknaden din helt eller delvis. I andre tilfeller vil systemet gi beskjed om at en saksbehandler må se nærmere på saken. Da blir søknaden lagt inn i behandlingskøen, med en forklaring på hvorfor søknaden ikke ble avgjort av systemet.