Rammebetingelser fra Kunnskapsdepartementet

Her finner du styringsdokumenter og rammebetingelser Kunnskapsdepartementet har satt for Lånekassen.

Tildelingsbrev

Et tildelingsbrev er det sentrale styringsinstrumentet fra et departement til en underliggende virksomhet.

Tildelingsbrevet skisserer økonomiske rammer og beskriver prioriteringer, resultatmål og rapporteringskrav for virksomhetene. Tildelingsbrevene sendes virksomhetene årlig etter behandlingen av statsbudsjettet i Stortinget.

Tildelingsbrev for 2024 [pdf]

Økonomi- og virksomhetsinstruks

Økonomi- og virksomhetsinstruks for Lånekassen [pdf]