Jobb og karriere i Lånekassen

Her får du møte tre ansatte i Lånekassen og lese om hvordan det er å jobbe her.

- Olje i maskineriet

Knut Gunnar Borgmo, seniorrådgiver i HR

- Jeg tenker hver dag at jeg har en meningsfull jobb. Å få være olje i maskineriet på en arbeidsplass som har et så viktig samfunnsoppdrag, er motiverende, sier Knut Gunnar.

Han jobbet flere år i justissektoren før han begynte i Lånekassen i 2015. – Jeg ble fascinert over hvor langt Lånekassen hadde kommet med digitaliseringen. Det viste seg raskt at dette er en moderne arbeidsplass som det er spennende å jobbe i. I tillegg er det så mange fine folk som jobber her og et godt arbeidsmiljø, legger han til.

Som rådgiver i HR har Knut Gunnar varierte arbeidsoppgaver, og jobber tett med både tillitsvalgte og ledere. – Jeg har som hovedansvar at samarbeidet mellom arbeidsgiver og de tillitsvalgte fungerer bra, inkludert lønnsforhandlinger, sier han.

Knut Gunnar forteller om gode muligheter for faglig utvikling. - Lånekassen er i front med interne hjelpemidler og legger til rette for samhandling på de nyeste digitale arbeidsflater. Det gjør at man stadig er i en læreprosess, sier han.

– Samfunnsoppdraget er en viktig motivasjon

Naska Xas, Saksbehandler

- Når du jobber i Lånekassen jobber du med mennesker. Min jobb går ut på å vurdere rett til utdanningsstøtte. Jeg er også i direkte kontakt med studenter og hjelper dem med søknadsprosessen hvis de f.eks. skal sende inn dokumentasjon eller har blitt syke. En viktig del av jobben er å opplyse om rettigheter, sier Naska.

Samfunnsoppdraget til Lånekassen er en viktig motivasjon for henne. – Mange tar nok støtten fra Lånekassen litt for gitt, men jeg har bakgrunn fra Kurdistan i Iran. Der er det absolutt ingen selvfølge å kunne ta høyere utdanning – spesielt ikke for jenter. At jeg jobber et sted som gjør utdanning mulig for alle er veldig fint å tenke på, forteller Naska.

Naska jobber som saksbehandler i Oslo-seksjonen, men startet sin Lånekasse-karriere i Stavanger i 2013, og har også jobbet på Tromsø-kontoret.

- Det er mange muligheter her, både til faglig utvikling og til å få andre arbeidsoppgaver. Nå jobber jeg med saksbehandling, men ser muligheter for å også jobbe i andre avdelinger.

– Jeg har møtt så mange fine mennesker på alle de tre kontorene jeg har jobbet. I Lånekassen får man venner, ikke bare kollegaer, påpeker Naska.

– Høye ambisjoner for innovasjon

Severin B. Hanssen, leder for forretningsutvikling

Siviløkonomen Severin kom fra privat sektor til Lånekassen i 2016. Det som særlig overbeviste Severin til å melde overgang til Lånekassen var at han så at forutsetningen for vellykket innovasjon var til stede i Lånekassen. - Her var det høye ambisjoner, proaktivt tankesett og høyt tempo. Lånekassen fremstod som en dynamisk organisasjon med dyktige ansatte, sier Severin.

Det første året i Lånekassen jobbet Severin som forretningsutvikler og prosjektleder. – Jeg ledet både innovative prosesser og utredningsarbeid. For eksempel har jeg ledet arbeidet med hvordan Lånekassen kan ta i bruk kunstig intelligens, sier han.

Høsten 2017 fikk Severin ansvaret som leder for forretningsutvikling i Lånekassen. Forretningsutviklingsområdet i Lånekassen har blant annet ansvar for å identifisere, utforske og konkretisere utviklingstiltak, utarbeide konsepter og gjennomføringsstrategier og lede større prosesser og prosjekter på tvers av virksomheten, for eksempel innovasjonsprosesser.

- Det ligger stor motivasjon i å ha anledning til å påvirke samfunnet gjennom arbeidet vi gjør i Lånekassen, både gjennom å bidra til bedre og mer effektive kundetjenester på kort og lenger sikt, og gjennom å utvikle fremtidens ordninger for studiestøtte. Jeg får bidra til å flytte Lånekassen videre i samarbeid med særs kompetente og ambisiøse medarbeidere. I tillegg legger Lånekassen til rette for roller og arbeidsoppgaver som gjør at jeg utvikler meg faglig og bygger kompetanse, både på fag- og ledernivå, avslutter Severin.

Se ledige stillinger