Studentene jobber mest om sommeren

Publisert: 28.09.2023
Rundt ni av ti som studerer med støtte fra Lånekassen, har lønnet arbeid ved siden av studiene. Å jobbe om sommeren er mest vanlig.

En analyse gjort av Lånekassen viser at 86 prosent av heltidsstudentene i høyere utdanning som fikk fullt lån og stipend i kalenderåret 2019, hadde jobb ved siden av studiene.

Jobber i gjennomsnitt ti timer per uke

Det er forskjeller i når på året studentene jobber, hvor mye de jobber og hvem som jobber mest:

– Ikke overraskende ser vi at sommermånedene utgjør en topp, både når det gjelder hvor mange studenter som jobber, og hvor mye de jobber. 70 prosent av studentene i undersøkelsen jobbet i juli, mens kun rundt halvparten jobbet i april, sier Beate Ellingsen, leder for analyseseksjonen i Lånekassen.

– Det er også stor variasjon i hvor mye studentene jobber – noen jobber lite, andre mye. Omtrent hver fjerde student jobber i alle årets tolv måneder. I sum var 86 prosent av studentene i jobb i løpet av 2019.

– Vi har også sett på utvikling over tid, og finner lite endring fra 2016 til 2019. Men vi ser at omfanget av lønnet arbeid blant studentene gikk ned i koronaåret 2020, sier Ellingsen.

Forskjeller mellom utdanningsfelt

Analysen viser store forskjeller mellom de ulike utdanningene:

– De som studerer økonomiske og administrative fag, jobber i snitt mest, mens de som studerer humanistiske og estetiske fag og naturvitenskapelige fag, jobber i snitt minst, sier Ellingsen.

Lånekassen har sett nærmere på ulike kjennetegn ved studentene. Analysen viser at det er forskjeller mellom studenter som har og ikke har jobbet før studiene. De som har jobbet før, jobber i snitt vesentlig mer enn de som ikke har gjort det.

– Videre finner vi, i likhet med tidligere forskning, at det er sosiale forskjeller knyttet til hvor mye studentene jobber – jo høyere utdanning foreldrene har, jo mindre jobber studentene i gjennomsnitt.

Når det gjelder studentenes bosituasjon, viser resultatene at de som bor i Oslo og omegn, i snitt jobber en del mer enn studentene i resten av landet.

– Analysen gir oss ny innsikt om studenter og arbeid, og beskriver flere interessante sammenhenger. Men vi har ikke sett på årsakssammenhenger i denne analysen, sier Ellingsen.

Kilden til analysen er microdata.no.