Flere med over 1 million i studiegjeld

Publisert: 29.03.2022
Studenter som avsluttet høyere utdanning i 2021, endte i snitt med 378 000 kroner i studiegjeld. Drøyt 900 studenter avsluttet med over 1 million kroner i studiegjeld.

Gjennomsnittsgjelden ved avsluttet høyere utdanning øker, viser tall fra Lånekassen. I 2021 var gjennomsnittsgjelden etter endt utdanning på 378 000 kroner. I 2011 var den på 246 000 kroner.

Det er flere grunner til at studiegjelden øker.

– Den generelle prisveksten er noe av forklaringen. Økningen kan også forklares med at det fra 2017 til 2020 var en gradvis utvidelse fra 10 til 11 måneder studiestøtte, sier administrerende direktør Morten Rosenkvist i Lånekassen.

Det har også kommet flere nye ordninger i Lånekassen som kan bidra til å forklare økningen.

– Vi har blant annet fått på plass et tilleggslån til studenter over 30 år, noe som gjør det lettere å studere også for voksne med flere økonomiske forpliktelser. De siste to årene har det dessuten vært mulig å søke et ekstraordinært koronalån på 26 000 kroner. Dette er viktige ordninger som er med på å gjøre utdanning mulig, men det fører også til at den totale gjelden øker, sier Morten Rosenkvist.

Høyere gjeld ved studier i utlandet

De som tar en grad i utlandet, ender i snitt med høyere studiegjeld enn de som studerer i Norge. Hovedårsaken til dette er at mange utenlandsstudenter betaler skolepenger.

Gjennomsnittsgjelden ved avsluttet høyere utdanning i Norge var i fjor 355 000 kroner, mens tilsvarende tall for utenlandsstudenter var 641 000 kroner. For ti år siden var gjennomsnittsgjelden 227 000 for studenter i Norge og 406 000 for utenlandsstudenter.

– Fra høsten 2017 fikk utenlandsstudenter mulighet til å låne inntil 100 000 kroner mer for å dekke skolepenger ved spesielt dyre studiesteder. Dette bidrar til at utenlandsstudentenes gjeld øker. Nivået på skolepenger ved læresteder i utlandet og valutakursendringer kan også påvirke den totale gjelden for utenlandsstudenter, sier Morten Rosenkvist.

Flere over 1 million

Når man ikke lenger får støtte til fulltidsutdanning fra Lånekassen, må man begynne nedbetalingen av studielånet. Litt over 100 000 kunder i Lånekassen begynte å betale på studielånet i 2021. Omtrent 900 kunder hadde over 1 million i gjeld da de startet nedbetalingen. For 10 år siden var det bare én kunde som avsluttet studiene med mer enn 1 million kroner i studiegjeld. I 2020 var tallet 560.

Totalt har Lånekassen 1,2 millioner kunder, hvorav 750 000 betaler ned på studielånet sitt. Les mer på statistikk.lanekassen.no