Flytende rente på studielånet øker

Publisert: 07.11.2022
Den flytende renten på studielånet blir fra 1. januar 2,979 prosent.

Flytende rente stiger med 0,664 prosentpoeng fra 1. januar. Dagens flytende rente er på 2,315 prosent.

759 800 av Lånekassens tilbakebetalere har per i dag flytende rente, mens 21 400 har fast rente på studielånet.

Fastrentene som gjelder fra 1. januar blir offentliggjort rundt 10. desember.

Les mer om hvordan renten i Lånekassen fastsettes og følg renteutviklingen her.