Lånekassen med bokontroll

Publisert: 21.02.2024
Lånekassen gjennomfører nå bokontroll blant studenter. De som omfattes av kontrollen skal dokumentere at de var borteboere i 2023, slik de oppga da de søkte om stipend og lån.

Alle studenter kan få basislån fra Lånekassen, og studenter som ikke bor sammen med foreldrene sine, kan få deler av basislånet gjort om til stipend. Studenter som bor hjemme, får ikke stipend.

– Alle som oppgir i søknaden om stipend og lån at de er borteboere, må kunne dokumentere dette ved forespørsel. Vi ber nå et utvalg av de som oppga at de var borteboere i 2023 om å dokumentere at de bodde borte fra foreldrene sine, sier Anette Bjerke, kommunikasjonsdirektør i Lånekassen. 
Lånekassen sender de neste ukene ut e-post og SMS til de som er omfattet. På Dine sider på lanekassen.no vil studentene få informasjon om hva slags dokumentasjon de skal sende inn. 

Lånekassen gjennomfører bokontroll for å forebygge at lån feilaktig omgjøres til stipend:
– Vi er avhengig av korrekte opplysninger for å kunne fatte riktige vedtak. Vi gjennomfører bokontroll for å redusere risikoen for at studenter oppgir feil bostatus slik at vi tildeler stipend uriktig.
Studenter som i kontrollen ikke kan dokumentere at de bodde borte, vil ikke få gjort om  lån til stipend. Det kan også være at man kan miste retten til videre støtte, betalingslettelser og sletting av gjeld.

Fakta:

  • Fulltidsstudenter kan studieåret 2023–2024 få 137 907 kroner i basislån. Inntil 55 163 kroner kan bli omgjort til stipend. For å ha rett til omgjøring, må studentene bo borte, ha inntekt/formue under gitte beløpsgrenser og bestå utdanning.
  • I studieåret 2022–2023 tildelte Lånekassen 27,3 milliarder kroner i basislån.