Fortsatt lave fastrenter i Lånekassen

Publisert: 11.10.2021
Fra 1. november stiger tre års fastrente på studielånet, mens fem- og tiårsrenten går noe ned.

Satsene som gjelder fra 1. november er:

  • 3 år: 1,952 prosent (endring: opp fra 1,933 prosent)
  • 5 år: 2,217 prosent (endring: ned fra 2,257 prosent)
  • 10 år: 2,413 prosent (endring: ned fra 2,550 prosent)

Flytende rente fra 1. november er på rekordlave 1,312 prosent. Ni av ti kunder i Lånekassen har flytende rente.

Beveger seg senere enn markedsrentene

Rentene fastsettes på grunnlag av et gjennomsnitt av de fem beste boliglånsrentene. Fra denne gjennomsnittsrenten blir det trukket 0,15 prosentpoeng, som gir Lånekassens renter.

Det er Finanstilsynet som observerer utviklingen av boliglånsrentene og fastsetter Lånekassens renter. For flytende rente er observasjonsperioden på to måneder, med to måneders opphold før renten trer i kraft. For de faste rentene er observasjonsperioden én måned, med én måneds opphold før renten trer i kraft.

– Det betyr at Lånekassens renter beveger seg noe saktere enn markedsrentene. For de faste rentene er tilfellet at de ligger én måned etter markedsrentene, mens flytende rente ligger to måneder etter. Dette gjelder både når rentene går opp og ned, sier Morten Rosenkvist, administrerende direktør i Lånekassen.

Ni av ti har flytende rente

I overkant av 700 000 av Lånekassens nærmere 1,2 millioner kunder er tilbakebetalere. 656 300 av dem har flytende rente på studielånet, mens 44 600 kunder har fastrente. Ni av ti velger å beholde flytende rente på studielånet.

Les mer om hvordan renten i Lånekassen fastsettes og følg renteutviklingen her.