Foreslår reduksjon i læresteder med rett til utvidet stipend

Publisert: 15.10.2021
Solberg-regjeringen foreslo i statsbudsjettet for 2022 å redusere antall læresteder i utlandet med rett til utvidet stipend til skolepenger. Hvis forslaget blir vedtatt, vil det likevel ikke påvirke studenter som har begynt på en utdanning med rett til dette stipendet.

Den nye listen, som gjelder for studieåret 2022-2023, er utarbeidet av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir), og bestemmer hvilke universiteter og høyskoler som er godkjent for utvidet skolepengestipend.

Påvirker primært engelskspråklige læresteder

Listen over læresteder som gir rett til utvidet stipend oppdateres hvert år, men om dette forslaget blir vedtatt, vil listen bli redusert fra 146 til 75 læresteder.

Lærestedene som blir påvirket er for det meste universiteter i de engelskspråklige landene USA, Storbritannia og Australia som krever en høy sum skolepenger.

Studenter som får utvidet stipend i dag, blir ikke påvirket

Studenter som allerede har begynt på en utdanning ved et av lærestedene som blir påvirket av forslaget, kan fullføre utdanningen sin med rett til utvidet stipend, også hvis utdanningsløpet blir fullført etter at forslaget trer i kraft.

Mister ikke rett til ordinært lån og stipend

Framtidige studenter vil fortsatt ha rett til ordinært lån og stipend når de studerer ved disse lærestedene, men mister retten til det utvidede stipendet til skolepenger, hvis forslaget blir vedtatt.

Les mer

Her finner du listen over læresteder som fortsatt gir rett til utvidet stipend hvis forslaget blir vedtatt (diku.no).

På side 234-252 i dette dokumentet finner du alle forslagene i statsbudsjettet som omhandler Lånekassen (regjeringen.no).