Flytende rente blir 4,765 prosent

Publisert: 10.11.2023
Flytende rente på studielånet går 1. januar opp med 0,346 prosentpoeng, til 4,765 prosent.

Dagens flytende rente i Lånekassen er 4,419 prosent. Fra 1. januar øker den til 4,765 prosent.

Etterslep i forhold til bankene

Rentene i Lånekassen er markedsstyrte, og fastsettes med utgangspunkt i gjennomsnittet av de fem beste boliglånsrentene. Fra dette snittet trekkes 0,15 prosentpoeng, som gir Lånekassens renter.
Lånekassens renter har et etterslep i forhold til bankenes renter, og økningen nå skyldes i stor grad økte markedsrenter basert på at styringsrenten økte i august og september.

98 prosent av tilbakebetalerne har flytende rente

786 300 av Lånekassens tilbakebetalere har i dag flytende rente på studielånet sitt, mens 16 000 har fast rente. Alle får flytende rente når de begynner å betale på studielånet sitt, men de som ønsker, kan velge å binde renten i tre, fem eller ti år.

Les mer om hvordan renten i Lånekassen fastsettes.
På denne siden kan du følge renteutviklingen.