Flyktninger fra Ukraina kan få lån og stipend

Publisert: 19.04.2022
Flyktninger fra Ukraina kan ha rett til lån og stipend fra Lånekassen når de har fått skole- eller studieplass.

Personer fra Ukraina som har oppholdsgrunnlaget «kollektiv beskyttelse» har samme retten til lån og stipend som andre som har fått beskyttelse (asyl) i Norge. Forutsetningen er at de har fått plass på en utdanning som gir rett til lån og stipend fra Lånekassen, og at de ellers fyller vilkårene for lån og stipend.


Flyktningstipend

Det finnes et eget stipend for flyktninger som tar videregående opplæring og flyktninger som tar grunnskoleopplæring for voksne. Merk: Flyktninger som mottar introduksjonsstønad, kan ikke få flyktningstipend, men de kan ha rett til vanlig lån og stipend fra Lånekassen.


Les mer om eget stipend til flyktninger


Flyktninger som tar høyere utdanning

Flyktninger som tar høyere utdanning i Norge, kan ikke få flyktningstipend, men de kan få lån og stipend på samme måte som norske statsborgere, forutsatt at de tar en utdanning som gir rett til lån og stipend, og de ellers fyller vilkårene.

Les mer om universitet og høgskole


Studenter med barn kan få mer lån og stipend

Studenter som har barn, kan få barnestipend, og studenter som får barn under utdanningen, kan ha rett til foreldrestipend.

Les mer om barn og fødsel 


Søknadsfrist våren 2022

Søknadsfristen for våren 2022 gikk ut 15. mars, men det kan gjøres unntak fra søknadsfristen for flyktninger fra Ukraina, hvis de har kommet i gang med utdanning våren 2022. Siden den vanlige søknadsfristen er ute, må du kontakte Lånekassen for å få tilsendt søknadsskjema.

For å søke må du være tatt opp i en utdanning som gir rett til lån og stipend fra Lånekassen. Du må også ha fått norsk personnummer eller D-nummer for å søke, og et norsk bankkontonummer for å få penger utbetalt. Hvis du ikke har elektronisk ID, må du ha en adresse i Norge som vi kan sende vedtak og avtale om støtte til.

Søknadsfrist høsten 2022

Det er mulig å søke om lån og stipend for høsten 2022 tidligst fra midten av mai, når vi åpner nettsøknaden for dette semesteret.

For å søke må du være tatt opp i en utdanning som gir rett til lån og stipend fra Lånekassen. Du må også ha fått norsk personnummer eller D-nummer for å søke, og et norsk bankkontonummer for å få penger utbetalt. Hvis du ikke har elektronisk ID, må du ha en adresse i Norge som vi kan sende vedtak og avtale om støtte til. Søknadsfristen for lån og stipend for høsten 2022 er 15. november 2022.