Fastrentene i Lånekassen øker

Publisert: 08.04.2022
1. mai stiger fastrentene på studielånet med i gjennomsnitt 0,345 prosentpoeng. Det er den største fastrenteoppgangen i Lånekassen siden november 2013.

Fastrentene som gjelder fra 1. mai vil være:

  • 2,774 prosent for tre års binding (opp fra 2,403 prosent)
  • 2,901 prosent for fem års binding (opp fra 2,589 prosent)
  • 3,018 prosent for ti års binding (opp fra 2,667 prosent)

Differanse mellom fast og flytende på mer enn ett prosentpoeng

– Det at fastrentene våre går opp nå, henger sammen med at markedsrentene har gått opp. Renten i Lånekassen har imidlertid et etterslep, og det forklarer hvorfor fastrentene på studielånet ikke har økt like mye som i markedet ellers den siste tiden, sier Morten Rosenkvist, administrerende direktør i Lånekassen.

Rentene i Lånekassen er markedsstyrt, og fastsettes med utgangspunkt i gjennomsnittet av de fem beste boliglånsrentene. Fra dette snittet trekkes det 0,15 prosentpoeng, som gir Lånekassens renter.

Tre års fastrente øker mest – med 0,371 prosentpoeng.

Flytende rente fra 1. mai vil være 1,667 prosent. Det betyr en differanse mellom flytende og gjennomsnittet av fastrentene på 1,2 prosentpoeng. Sist det var en så stor differanse var i april 2010.

De nye fastrentene er de høyeste fastrentene siden juli 2014.


Flertallet ønsker flytende rente

96 prosent av Lånekassens tilbakebetalere har flytende rente på studielånet: 718 700 har flytende rente, mens 27 500 har fast rente.

De som ønsker å binde renten, kan gjøre det i perioden 10.–17. april.

Les mer om hvordan renten i Lånekassen fastsettes og følg renteutviklingen her.