Fastrentene i Lånekassen øker

Publisert: 10.11.2023
Fastrentene i Lånekassen øker ytterligere. Fra 1. november passerer de i gjennomsnitt fem prosent. Det er det høyeste på 15 år.

Fra 1. november stiger alle Lånekassens renter, og snittet passerer fem prosent for første gang siden 2008. Bare tiårsrenten holder seg under femtallet.

Fastrentene som gjelder fra 1. november, vil være:

  • 5,242 prosent for tre års bindingstid (øker med 0,363 prosentpoeng)
  • 5,032 prosent for fem års bindingstid (øker med 0,277 prosentpoeng)
  • 4,803 prosent for ti års bindingstid (øker med 0,220 prosentpoeng)


Kan binde mellom 10. og 17. oktober

Flytende rente, som i dag er 3,948 prosent, øker til 4,419 prosent fra 1. november.

Rentene i Lånekassen er markedsstyrte, og blir fastsatt på grunnlag av et gjennomsnitt av de fem beste tilbudene om boliglån i markedet.

Kunder som ønsker å binde renten fra 1. november, kan gjør det i perioden 10.–17. oktober. De søker om fastrente på lanekassen.no.

Bare 2 av 100 har valgt fastrente

Lånekassens tilbakebetalere kan velge å ha flytende eller fast rente på lånet sitt. De som ønsker fastrente, kan søke om det. Svært få benytter denne muligheten. Per i dag er det kun 16 000 kunder som har fastrente, som tilsvarer 2,15 prosent av tilbakebetalerne.

– I forrige rentevindu valgte bare 150 kunder å binde renten. Halvparten av dem valgte ti år. Vi ser det er en trend at når kunder først velger å binde renten, så binder en økende andel renten for den lengste perioden, det vil si ti år, sier Magnus Lingscheid-Andersen, produkteier for lån i Lånekassen.

Les om fastsettelse av Lånekassens renter og følg med på renteutviklingen her.