Fastrentene i Lånekassen synker

Publisert: 11.12.2023
Fra 1. januar synker fastrentene i Lånekassen. Samtidig øker flytende studielånsrente.

De nye fastrentesatsene som gjelder fra 1. januar 2024 blir:

  • 3 års fastrente: 5,061 prosent (ned med 0,181 prosentpoeng)
  • 5 års fastrente: 4,870 prosent (ned med 0,162 prosentpoeng)
  • 10 års fastrente: 4,717 prosent (ned med 0,086 prosentpoeng)

Flytende rente, som i dag er 4,419 prosent, blir fra 1. januar 4,765 prosent.

Aldri har så få bundet renten

Rundt 800 000 av Lånekassens kunder betaler i dag ned på studielånet sitt. Av disse har 780 000 valgt å beholde flytende rente.

– Det er lav interesse for fastrente på studielånet, og i 2023 har interessen vært lavere enn noen gang. I underkant av 1 000 kunder har valgt å binde renten i år. I fjor bandt i underkant av 1 300 kunder renten, sier Anette Bjerke, kommunikasjonsdirektør i Lånekassen.

– Historisk har vi sett størst interesse for fastrente når fastrenten som tilbys, har vært lavere enn flytende. Det var tilfellet i 2015 og 2020, hvor henholdsvis 23 500 og 11 700 kunder bandt renten.

Kunder som ønsker å binde renten fra 1. januar, kan gjøre det i perioden 10.–17. desember. De søker om fastrente på lanekassen.no.

Basert på boliglånsrentene

Rentene i Lånekassen er markedsstyrte, og blir fastsatt på grunnlag av et gjennomsnitt av de fem beste tilbudene om boliglån i markedet. Fra dette snittet trekkes 0,15 prosentpoeng, som gir Lånekassens renter.

Det er Finanstilsynet som observerer utviklingen av boliglånsrentene, og som fastsetter Lånekassens rentesatser. For flytende rente er observasjonsperioden to måneder, med to måneders opphold før renten trer i kraft. For de faste rentene er observasjonsperioden én måned, med én måneds opphold før renten trer i kraft. Flytende rente som gjelder fra 1. januar er basert på observasjoner i september og oktober, mens fastrenten som gjelder fra 1. januar, er basert på observasjoner i november.

– Rentene i Lånekassen ligger etter bankenes renter. Det betyr at rentene på studielånet justeres senere enn boliglånsrentene – de settes opp senere og de settes ned senere. Dette gjelder både flytende og fast rente, forklarer Bjerke.

Les om fastsettelse av Lånekassens renter og følg med på renteutviklingen her.