Færre universiteter og høgskoler i utlandet gir rett til utvidet stipend til skolepenger fra høsten 2022

Publisert: 15.02.2022
I statsbudsjettet for 2022 ble det foreslått å redusere antall læresteder i utlandet med rett til utvidet stipend til skolepenger. Dette forslaget er nå vedtatt, og vil gjelde fra studieåret 2022–2023.

Endringen gjelder kun for utdanningsløp som blir påbegynt fra høsten 2022. Studenter som allerede har begynt på en utdanning ved et universitet eller høgskole som gir rett til utvidet stipend, har rett til dette stipendet resten av utdanningen. Dette gjelder også selv om universitetet eller høgskolen ikke lenger gir rett til utvidet stipend.

Listen over universiteter og høgskoler dette gjelder er utarbeidet av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir). De fleste universitetene og høgskolene som har blitt fjernet fra listen er i de engelskspråklige landene USA, Storbritannia og Australia.

Les også

HK-dir sine sider om listen (HK-dir)


Fullstendig liste som gjelder for studieåret 2022–2023

Australia (6)
Australian National University
Monash University
University of New South Wales (UNSW)
University of Melbourne
University of Queensland
University of Sydney

Belgia (2)
Ghent University
KU Leuven

Canada (3)
McGill University
University of British Columbia
University of Toronto

Frankrike (3)
Université Paris-Saclay
Université PSL
Sorbonne University

Japan (2)
Kyoto University
University of Tokyo

Kina, inkludert Hong Kong (7)
Tsinghua University
Peking University
Zhejiang University
Fudan University
Schanghai Jiao Tong University
University of sciens and tecnology of Kina
University of Hong Kong

Nederland (3)
Leiden University
University of Groningen
Utrecht University

Singapore (2)
Nanyang Technological University
National University of Singapore

Storbritannia (8)
Imperial College London
King's College London
University College London (UCL)
University of Bristol
University of Cambridge
University of Edinburgh
University of Manchester
University of Oxford

Sveits (3)
Swiss Federal Institute of Technology Lausanne (EPLF)
Swiss Federal Institute of Technology Zurichv (ETH)
University of Zurich

Tyskland (3)
Heidelberg University
Technical University Munich
University of Munich (LMU)

USA (33)
Boston University
California Institute of Technology
Carnegie Mellon University
Columbia University
Cornell University
Duke University
Georgia Institute of Technology
Harvard University
Johns Hopkins University
Massachusetts Institute of Technology (MIT)
New York University
Northwestern University
Princeton University
Stanford University
University of California, Berkeley
University of California, Davis
University of California, Irvine
University of California, Los Angeles
University of California, San Diego
University of California, Santa Barbara
University of Chicago
University of Illinois at Urbana-Champaign
University of Maryland, College Park
University of Michigan-Ann Arbor
University of Minnesota, Twin Cities
University of North Carolina at Chapel Hill
University of Pennsylvania
University of Southern California
University of Texas at Austin
University of Washington
University of Wisconsin - Madison
Washington University in St. Louis
Yale University