Færre nordmenn studerer i utlandet

Publisert: 08.06.2022
Antallet norske studenter i utlandet synker. Nedgangen startet før koronapandemien, og har fortsatt de to siste årene. Storbritannia, som har vært norske studenters favoritt i mange år, opplever et markant fall i norske studenter.

19 300 nordmenn får støtte fra Lånekassen til å studere i utlandet dette studieåret. Det er det laveste tallet siden 2008–2009, sett bort fra koronaåret 2020–2021.

– Det er flere ytre forhold som kan forklare denne nedgangen. Korona er en åpenbar grunn, men nedgangen startet før det. Perioder med svak norsk krone i forhold til annen valuta, usikkerhet knyttet til Brexit, samt urolige tider i verden kan også ha påvirket studentenes valg, sier Morten Rosenkvist, administrerende direktør i Lånekassen.

Av 19 300 norske utlandsstudenter tar 14 000 hele graden sin i utlandet, mens 5 300 er på kortere utvekslingsopphold, det vil si ett eller to semestre utenlands. For to år siden, før koronapandemien brøt ut, var det 15 400 norske gradsstudenter og 8 300 norske utvekslingsstudenter i utlandet.

Antallet nye studenter som starter på en gradsutdanning ved et universitet i utlandet faller, fra 7 700 i 2015–2016 til 5 300 i år.

Nytt stipend til å studere i bestemte land

Fra neste høst er det innført et ekstra stipend til å dra på utveksling til Brasil, India, Kina, Sør-Afrika, Japan eller Sør-Korea.

– Hensikten med det nye stipendet er å motivere flere studenter til å dra på utveksling til et av Norges prioriterte samarbeidsland innenfor høyere utdanning og forskning, og å ta et utvekslingsopphold i ikke-engelskspråklige land, slik at flere framtidige arbeidstakere får både språk- og landkompetanse som er etterspurt i arbeidsmarkedet, sier Rosenkvist.
Storbritannia favoritt, men nedgang også der.

Storbritannia har vært norske studenters favorittland i en årrekke. Slik er det fortsatt, men det har vært en klar nedgang. I år studerer 3 800 nordmenn i Storbritannia, mot 5 500 i 2013–2014.

Danmark og USA har også tradisjonelt mange norske studenter. Også disse landene opplever nedgang, men ikke like mye som i Storbritannia.

Australia, som var et populært land blant norske utlandsstudenter for noen år siden, har opplevd et markant fall: Bare 400 nordmenn studerer i Australia i år, mot 2 000 i 2017–2018. Dette henger sammen med strenge innreiserestriksjoner til Australia på grunn av koronapandemien.

Det mest populære universitetet for norske studenter i utlandet er Copenhagen Business School, med over 500 nordmenn. Jagiellonian University i Polen og Pécs University i Ungarn følger på plassene etter. Ved begge universitetene er medisin det studiet flest nordmenn tar.

Medisin og business på topp

Medisin har vært det mest populære studiet for norske gradsstudenter i utlandet i flere år. 3 000 nordmenn studerer i år medisin i utlandet – som er på samme nivå som de siste årene. Også økonomi og business er populært – 2 700 norske gradsstudenter tar det i år.


Her er tall på norske studenter i utlandet.