Må dokumentere for å få omgjort tilleggslån til stipend

Publisert: 25.01.2021
Søkte du om tilleggslån fordi du hadde nedgang i inntekt våren 2020? Nå kan du få gjort om noe av lånet til stipend, men først må du sende inn dokumentasjon.

Studenter og elever kunne i mai 2020 søke om et tilleggslån fra Lånekassen hvis koronapandemien førte til nedgang i inntekt mellom 1. mars og 15. juni. 

For studenter var tilleggslånet på 26 000 kroner, og for elever var det 13 000 kroner. Av disse kunne 8000 kroner gjøres om til stipend. Nå må alle som hadde en nedgang i inntekt dokumentere denne nedgangen. Selve omgjøringen til stipend blir gjort i løpet av våren.

Send inn svar på Dine sider

I januar og februar får alle som fikk tilleggslånet, en e-post fra Lånekassen med beskjed om å logge inn på Dine sider.

På Dine sider får du veiledning om hvilken dokumentasjon du skal sende inn dersom du hadde nedgang i inntekt på grunn av koronasituasjonen. 


Send inn svar også om du ikke hadde nedgang i inntekt

Dersom du likevel ikke hadde en nedgang i inntekt, er det også viktig at du svarer. Da behøver du ikke å sende inn dokumentasjon. Du får ikke noe av lånet gjort om til stipend, og tilleggslånet vil bli en del av studielånet du etter hvert skal betale tilbake. 

Mac på fanget

Send inn dokumentasjon

Husk at du må sende inn dokumentasjon innen 10. mars 2021 for å få 8000 av tilleggslånet omgjort til stipend.