Hvor mye kan jeg få til utdanning i utlandet 2020-2021?

Sist oppdatert: 04.05.2020
Her finner du en oversikt over de vanligste typene stipend og lån for deg som skal studere i utlandet (utenfor Norden), med satsene for undervisningsåret 2020–2021.

Basislån

Du kan få inntil 123 519 i basislån for hele studieåret. Inntil 49 408 (40 prosent) av basislånet kan bli gjort om til stipend. Les mer om vilkårene for å få gjort om lån til stipend.

Det er bare fulltidsstudenter som tar høgskole- og universitetsutdanning eller fagskoleutdanning, og som er i utdanning hele vårsemesteret, som får lån og stipend utbetalt i 11 måneder. Studenter som ikke oppfyller disse vilkårene, får utbetalt lån og stipend i 10 måneder av året.

Lån og stipend til skolepenger

Du kan få lån og stipend til å dekke skolepenger på inntil 241 895 kroner. Det er beløpet du skal betale til lærestedet ditt i skolepenger som avgjør hvor mye du får fra oss.

Slik regnes stipenddelen ut

Stipendet regnes ut av de første 69 700 du betaler i skolepenger. Hvor mye stipend du får, kommer an på hvilken utdanning du tar. Det vil si at fordelingen er ulik avhengig av om du f.eks. går bachelor, master eller om du er på utveksling.

  • Tar du utdanning på bachelornivå, blir 50 prosent av de første 69 700 kronene gitt som stipend.
  • Tar du utdanning på masternivå, phd, eller er på utveksling i utlandet, blir 70 prosent av de første 69 700 kronene gitt som stipend.

Alt du får fra Lånekassen til å betale skolepenger ut over 67 700 kroner, blir gitt som lån.

Studenter ved utvalgte læresteder kan få mer stipend

Studenter som tar universitets- og høyskoleutdanning ved utvalgte læresteder i land utenfor Norden kan få utvidet stipend og lån til skolepenger.

Slik regnes stipenddelen ut hvis du går på ett av de utvalgte lærestedene

  • Av de første 69 700 du betaler, blir andelen stipend regnet ut slik det er beskrevet under «Slik regnes stipenddelen ut».
  • Skolepengene du betaler fra 69 700 kroner og opp til 136 294 kroner blir gitt som lån.
  • Skolepengene du betaler fra 136 295 kroner opp til 209 988 kroner blir gitt som stipend.
  • Skolepengene du betaler fra 209 989 kroner opp til 315 589 kroner blir gitt som lån.

Lån og stipend til reiser

Region

Sats i studieåret 2020–2021

Europa 5 112 kr
Afrika 20 996 kr
Asia 17 540 kr
Nord- og Mellom-Amerika 19 060 kr
Sør-Amerika 24 404 kr
Oseania 27 808 kr