Hvor mye kan jeg få til videregående opplæring i 2020-2021?

Sist oppdatert: 04.05.2020
Her finner du en oversikt over de vanligste typene stipend og lån, med satsene for undervisningsåret 2020–2021. Disse satsene gjelder for deg som går på videregående skole og har ungdomsrett.

Utstyrsstipend

Alle elever i vanlig videregående opplæring med ungdomsrett får et utstyrsstipend. Hvor stort utstyrsstipend du får, kommer an på hva slags utdanningsprogram du tar. Utstyrsstipendet blir utbetalt én gang, ved skolestart.

1071 kr (sats 1) 1611 kr (sats 2)
Studiespesialisering
og påbygning til generell  studiekompetanse
Helse- og oppvekstfag
Salg, service og reiseliv
Naturbruk, programområdene landbruk og studieforberedende for Vg3
Informasjonsteknologi og medieproduksjon
Kunst, design og arkitektur

Medier og kommunikasjon

Musikk, dans og drama, unntatt programområde dans

Teknikk og industriell produksjon, programområde kjemiprosess- og laboratoriefag

2597 kr (sats 3)

4412 kr (sats 4)

Studiespesialisering med toppidrett

Restaurant- og matfag

Elektrofag
Musikk, dans og drama,  programområde dans
Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign, unntatt programområde frisør Håndtverk, design og produktutvikling
Teknikk og industriell produksjon, unntatt programområde kjemiprosess- og laboratoriefag

Bygg- og anleggsteknikk


Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign, programområde frisør

 

Naturbruk, unntatt programområdene landbruk og studieforberedende for Vg3

 

Idrettsfag

I en overgangsperiode har elever i Vg2 og Vg3 i følgende programområder rett til utstyrsstipend etter satsene for følgende utdanningsprogram

  •  aktivitør regnes som helse- og oppvekstfag
  • transport og logistikk og mediedesign regnes som teknikk og industriell produksjon
  • anleggsgartner regnes som naturbruk
  • medieproduksjon og informasjonsteknologi regnes som informasjonsteknologi og medieproduksjon

Borteboerstipend

Du kan få et borteboerstipend på 4 603 kroner per måned hvis du må bo borte fra foreldrene dine mens du går på skolen.

Inntektsavhengig stipend (tidligere kalt grunnstipend)

Elever i videregående skole fra familier med svak økonomi kan få et inntektsavhengig stipend på 1 114, 2 228 eller 3 344 kroner i måneden.

Det er inntekten til foreldrene dine som avgjør om du kan få inntektsavhengig stipend.