Sletting av gjeld

Sist oppdatert: 27.12.2019
Lånekassen kan slette hele eller deler av gjelden din hvis du oppfyller visse vilkår.

Les mer om hvem som kan få slettet gjeld.

Finnmark og Nord-Troms

Du kan få slettet ti prosent av det opprinnelige lånet ditt, inntil 25 000 kroner per år, hvis du bor og arbeider i Finnmark eller utvalgte kommuner i Nord-Troms. Les om reglene her. Leger som arbeider i visse andre kommuner, kan også få slettet gjeld. Bruk samme søknad.

Gå til søknaden

Ufør

Dersom du er minst 50 prosent varig ufør, kan du få slettet hele eller deler av gjelden din. Les om reglene her.

Søker du om sletting av gjeld på grunn av uførhet, må du søke med papirskjema og sende det i posten til oss.

Last ned søknadsskjema

Kvotestudenter

Universitetene og høgskolene i Norge har i flere år tatt opp et visst antall studenter fra Sentral- og Øst-Europa og fra utviklingsland til spesielle utdanningsprogram, kalt kvoteprogram. Det tas ikke lenger opp nye studenter i denne ordningen.

Studenter som har fått lån til et slikt program, kan få gjelden slettet når de bosetter seg varig i hjemlandet.

Gå til søknaden

Dødsfall

Gjelden til kunder som dør, blir slettet i sin helhet. Det skjer automatisk og uten at man må søke om det.

Andre årsaker

Les om hvordan du søker om sletting av gjeld hvis du har