Ny ordning for sletting av gjeld for lærere i grunnopplæringen

Sist oppdatert: 27.12.2019
Startet du på en grunnskolelærer- eller lektorutdanning høsten 2017 eller senere, kan du få slettet deler av studielånet ditt hvis du jobber som lærer i grunnopplæringen i en opptjeningsperiode etter studiene.

Den nye ordningen gjelder for studenter som starter utdanningen fra og med undervisningsåret 2017–2018, og de første kan få slettet gjeld i 2025.

Slik blir de nye ordningene

For deg som tar grunnskolelærerutdanning 1-7

Hvis du fullfører grunnskolelærerutdanning trinn 1-7, kan du få slettet 106 000 kroner av studielånet ditt. Betingelsene er at du fullfører studiene på normert tid og at du har jobbet som lærer i minst tre av de første seks årene etter at du har fullført utdanningen.

For deg som tar grunnskolelærerutdanning 5-10

Hvis du fullfører grunnskolelærerutdanning trinn 5-10, og jobber som lærer i minst tre år, kan du få slettet 51 000 kroner av studielånet ditt. Betingelsene er at du fullfører studiene på normert tid og at du har jobbet som lærer i minst tre av de første seks årene etter du har fullført utdanningen.

For deg som tar lektorutdanning for trinn 8-13

Hvis du fullfører lektorutdanning trinn 8-13, og jobber som lærer i minst tre år, kan du få slettet 51 000 kroner av studielånet ditt. Betingelsene er at du fullfører studiene på normert tid og at du har jobbet som lærer i minst tre av de første seks årene etter du har fullført utdanningen.

For deg som er lærer i Nord-Norge

Hvis du fullfører grunnskolelærer- eller lektorutdanning, og jobber som lærer i Nordland eller Troms og Finnmark i minst tre år, kan du få slettet 55 000 kroner av studielånet ditt. Du trenger ikke å ha fullført studiene på normert tid, men du må ha jobbet som lærer i minst tre av de første seks årene etter at du har fullført utdanningen. Som yrkesaktiv i Finnmark og Nord-Troms kan du i tillegg ha rett til å få slettet inntil 25 000 kroner av studielånet ditt per år.

Ordningene kan kombineres

De forskjellige ordningene kan kombineres. Hvis du for eksempel fullfører grunnskolelærer trinn 1-7 på normert tid og jobber tre år som lærer i Nord-Norge, kan du få slettet 161 000 kroner av studielånet.

Slik søker du om sletting av gjeld

Du kan først søke om sletting av gjeld etter at opptjeningstiden er ute, det vil si når du er ferdig med utdanningen din og har jobbet minst tre år som lærer. Søknaden må ha kommet til oss senest seks måneder etter at opptjeningstiden er ferdig.

Eksisterende ordninger for sletting av studielån for lærere

Det finnes allerede ordninger for sletting av gjeld for lærere i Nord-Norge, og for sletting av gjeld for lærere med spesialisering i realfag, fremmedspråk eller samisk.

Mer om vilkårene for å få slettet gjeld

• Du må ha jobbet som lærer i grunnskolen i minst 50 prosent stilling i minst tre av de første seks årene etter avslutta utdanning.

• Du kan få unntak fra kravet til om å ta utdanningen på normert tid hvis årsaken til forsinkelsen var fødsel, sykdom eller funksjonshemming i studiesituasjonen.