Utdanninger du kan få lån og stipend til

Studieåret 2020–2021 - Sist oppdatert: 19.05.2020
For å ha rett til lån og stipend fra Lånekassen må du være elev eller student i en utdanning som er godkjent for støtte.

Hvis utdanningen din ikke tilfredsstiller kravene for å bli godkjent for støtte fra Lånekassen, kan du ikke få stipend eller lån.

Du kan få lån og stipend til

  • enkeltemner
  • årsstudium
  • bachelorgrad
  • mastergrad 

Skal du ta fagskoleutdanning, kan du få lån og stipend til utdanning som er godkjent av NOKUT. Her ser du hvilke fagskoleutdanninger som er godkjente.

Vi gir også lån og stipend til utdanning ved folkehøgskoler og en del andre typer utdanninger. Les mer om andre utdanninger vi gir lån og stipend til å ta.

Vi gir ikke lån og stipend til utdanning i forsvaret eller til etatsopplæring. Til videregående opplæring kan du få stipend og lån til opplegg som følger offentlig godkjente læreplaner.

Et lærested kan også ha utdanninger som ikke er godkjent for støtte. Det gjelder for eksempel for en del nettskoler. Er du usikker, kan du spørre på skolen din.

Deltidsutdanning

Du kan få støtte til utdanning på deltid i Norge. Les mer om deltidsutdanning her.

Utdanninger i Norden og utlandet

Finner du ikke utdanningen din i søknaden?

Utdanninger ved høgskoler og universitet er ofte samlet i mer generelle kategorier i søknaden vår. Derfor er det ikke alltid at du finner det navnet som lærestedet bruker på utdanningen din. Les mer om de ulike kategoriene i søknaden her.