Høyere og annen utdanning

Undervisningsåret 2019–2020 - Sist oppdatert: 03.04.2020
Som følge av koronautbruddet, har søknadsfristen for våren 2020 blitt utsatt til 15. april.

Du søker med den vanlige søknaden om stipend og lån, men vær oppmerksom på at det er deler av innholdet i søknaden som ikke er tilpasset den spesielle situasjonen vi er inne i nå. Du skal fylle ut søknaden slik du ville gjort før lærestedet ditt ble stengt.

Du kan ikke søke om tilleggslån ennå

Lånekassen skal tilby et lån på 26 000 kroner til studenter som har mistet inntekt på grunn av koronasituasjonen. Du kan ikke søke om dette lånet nå, men du kan søke om tilleggslånet i løpet av mai. Lånekassen kommer med mer informasjon om når du kan søke om dette lånet etter hvert.
Les mer om tiltakene for Lånekassens kunder. 

Det er ikke et krav at du må møte til undervisning

I søknaden står det at du må møte på skolen for å få utbetalt penger. Det kan du se bort fra i dette semesteret.

Har undervisningen din blitt flyttet over på nett?

Når du skal velge utdanning i søknaden, velg utdanningen du i utgangspunktet går på. Ikke velg at du tar nettstudium selv om undervisningen i øyeblikket forgår på nett.

Når blir pengene utbetalt?

Før pengene blir utbetalt må søknaden din bli behandlet, du må ha signert en avtale om støtte og lærestedet ditt må bekrefte at du er elev/student der. Du må også ha et norsk kontonummer for å få utbetalt pengene.

Du kan følge med på status for søknaden din på Dine sider etter du har sendt den inn.

De fleste søknader om stipend og lån blir maskinelt behandlet. Det betyr at du får svar på søknaden i løpet av noen timer, men hvis søknaden din må vurderes av en saksbehandler må du regne med lengre behandlingstid. Per i dag er behandlingstiden for søknader som må vurderes av en saksbehandler, tre uker.

Gå til søknaden

Ofte stilte spørsmål om søknaden

Hvor lang er behandlingstiden nå?

Her ser du forventet behandlingstid for ulike typer søknader og henvendelser. Vi beklager at saksbehandlingstiden kan være lang, og vi gjør alt vi kan for at du skal få svar så fort som mulig.

Behandlingstid for søknader om stipend og lån

De fleste søknader om utdanningsstøtte blir behandlet automatisk og du får svar i løpet av en virkedag.

Noen søknader må ses på av en saksbehandler, og de blir satt i en behandlingskø. Behandlingstiden for disse sakene er for tiden 6–8 uker. Du finner beregnet svartid for søknaden din på Dine sider.

Behandlingstid for andre typer søknader

  • ekstrastipend: 6–8 uker
  • foreldrestipend: 8–12 uker
  • sykestipend: 10–16 uker

Nye opplysninger til en ferdigbehandlet søknad

Dersom du sender inn nye opplysninger til en ferdigbehandlet søknad om støtte, er behandlingstiden for tiden 13–16 uker.

I postkassen på Dine sider ser du når vi fikk dokumentasjonen fra deg.

Behandlingstid når vi ber om mer dokumentasjon fra deg

Hvis en saksbehandler ser at vi trenger mer dokumentasjon fra deg, får du en melding om å sende inn dette. Når du har sendt inn tilstrekkelig dokumentasjon, behandler vi søknaden din på nytt og du vil få svar etter ca. tre uker.

Behandlingstid for klager

Beregnet behandlingstid på klager er for tiden 8–10 uker. Hvis du har en klage som skal avgjøres i klagenemda, finner du informasjon og møtedatoer her.

Svartid på e-post

E-post du har sendt via Dine sider, får du svar på innen 6 virkedager. Dersom henvendelsen din gjelder bachelorgrad eller mastergrad i utlandet, vil det kunne ta noe lengre tid før du får svar.

Når får jeg svar på søknaden?

De fleste søknadene behandles automatisk og de fleste vil få svar i løpet av et døgn.

Hvis en saksbehandler må se på søknaden din, vil du få opplyst forventet behandlingstid.

Skal du sende inn dokumentasjon, får du ikke opplyst behandingstid før vi mottar dokumentasjon fra deg.

Les mer om behandlingstid og de ulike statusene søknaden din kan ha.

Når får jeg pengene på konto?

Som regel får du pengene overført kort tid etter semesterstart. Har du søkt om studiestøtte etter semesterstart vil du få pengene overført så fort vilkårene er oppfylt.

Før vi kan overføre pengene, må vi få bekreftelse fra lærestedet ditt om at du har opptak til utdanningen, og du må ha betalt semesteravgiften.

Vi må også ha et gyldig kontonummer, som du opplyser om i søknaden eller endrer på Dine sider. Les mer om utbetaling.

På Dine sider kan du se om du har oppfylt vilkårene for utbetaling.

Hvordan sender jeg inn dokumentasjon?

Har du fått beskjed om å sende inn dokumentasjon, enten da du sendte inn søknaden eller fått beskjed fra Lånekassen, kan du gjøre det på Dine sider, i menyen finner du lenken "send inn dokumentasjon til søknaden".

Les mer om dokumentasjon.

Hva betyr stipend, maksimalt eller begrenset lån?

I søknaden får du tre valg på hva slags type stipend og lån du kan søke om.

Stipend

Når du søker om stipend, blir dette utbetalt som et lån som senere kan bli gjort om til stipend. OBS: Bor du hjemme hos foreldrene dine (hjemmeboer) kan du ikke søke om stipend, fordi du må være borteboer for å ha rett til stipend. Skal du ta høyere utdanning, må du aktiv velge om du vil søke om gradsomgjøringslån. Dette lånet kan bli gjort om til stipend dersom du fullfører graden din. Vanlig omgjøringslån kan bli gjort om til stipend når du består studiepoeng.

Stipend og maksimalt lån

Velger du dette søker du om å få maksimalt hva du kan få i studiestøtte. Stipend blir utbetalt som omgjøringslån, som kan gjort om til stipend. Resten av studiestøtten blir utbetalt som et rent lån.

Stipend og begrenset lån

Du velger dette om du ønsker å begrense hvor stort lån du vil ta opp.

skjermbilde hva søker du om

Hva betyr hjemme- og borteboer?

Borteboer betyr at du ikke bor sammen med foreldrene dine under studiene. Hjemmeboer betyr at du bor sammen med foreldrene dine under studiene.

Les flere spørsmål og svar om hjemme- og borteboer.

Hvordan finner jeg utdanningen min i søknaden?

Utdanninger ved høgskoler og universitet er ofte samlet i mer generelle kategorier i søknaden vår. Derfor er det ikke alltid at du finner det navnet som lærestedet bruker på utdanningen din. Alle utdanninger innenfor et fagområde kan ha felles navn. Du velger fagområde og nivå som passer til den graden du holder på med.

Les mer om å finne riktig utdanning i søknaden.

Har ikke hybel/leilighet ennå, hva skal jeg krysse av for i søknaden?

Du skal krysse av for borteboer i søknaden, hvis du ikke skal bo sammen med foreldrene dine under studiene. Det er bostatusen din under selve studiene som gjelder, ikke hvor du bor på det tidspunktet du søker.

Finn flere svar på ofte stilte spørsmål om hjemme-/borteboer.