Lån til elever over 18 år

Studieåret 2020–2021 - Sist oppdatert: 19.05.2020
Du kan få lån til videregående opplæring hvis du er over 18 år, og ikke bor sammen med foreldrene dine.

Du kan låne inntil 3 323 kroner per måned dersom du bor borte, uansett hva forsørgerne dine tjener.

Du må betale tilbake lånet

Tar du opp lån, må du betale hele lånebeløpet tilbake med renter. Du blir tilsendt en betalingsplan når du ikke lenger mottar støtte til fulltidsutdanning. Etter ca. sju måneder får du den første regningen. Du vil så motta regninger fra oss hver måned fram til du har betalt ned hele lånet.

I perioder du mottar støtte til fulltidsutdanning, behøver du ikke betale ned på lånet ditt.

Renter

Det blir lagt til renter på lånet ditt. Dette skjer dagen etter den perioden du har fått støtte til fulltidsutdanning for (støtteperioden) tar slutt.  Endringer i rentesatsene har innvirkning på hvor mye du må betale tilbake.

Hva skjer hvis jeg ikke betaler tilbake?

Har du ikke mulighet til å betale ned på lånet ditt, kan du søke om betalingsutsettelse og rentefritak.

Hvis du ikke betaler regningene fra Lånekassen, vil det bli lagt til purregebyrer og forsinkelsesrenter. Hvis du fremdeles ikke betaler regningene dine, sier vi til slutt opp lånet ditt og overfører det til Statens innkrevningssentral (SI). SI vil da overta arbeidet med å kreve inn pengene.

Dersom gjelden din er oppsagt, vil det løpe forsinkelsesrenter på hele gjelden din frem til de utestående regningene er betalt. Du kan miste retten til støtte fra Lånekassen så lenge lånet ditt er overført til SI, og du kan få betalingsanmerkning. Har du betalingsanmerkning, kan du få problemer med å få andre lån senere. 

Les mer om tilbakebetaling av lån. 

Flyktningstipend

Hvis du er elev i vanlig videregående opplæring og får flyktningstipend, kan du få lånet på 3 323 kroner i måneden som en del av flyktningstipendet hvis du oppfyller vilkårene i artikkelen over. Får du lånet som en del av flyktningstipendet, må du ikke betale det tilbake etter du har avsluttet utdanningen din.

For å få lånet utbetalt som flyktningstipend må du

  • ha rett til flyktningstipend
  • bo borte fra foreldrene dine
  • være over 18 år