Logo og visuell profil

Lånekassens logo er blitt forenklet og videreutviklet i 2020.

Logoen består av navnetrekket «Lånekassen», samt et symbol. Logoen finnes i 3 versjoner, original i farger, en grå versjon og en negativ versjon. På lyse farger og lyse bilder skal logo i farger benyttes. På mørke bilder og mørke farger skal den negative versjon av logoen brukes. Den grå versjonen kan benyttes når det kun er 1 trykkfarge tilgjengelig.

Regler for bruk av logo

  • Pass alltid på at logoen står i god kontrast til bakgrunnen.
  • Logokonstruksjon, proposisjoner og farger skal aldri forandres.
  • Logoen skal ikke benyttes kommersielt uten Lånekassens samtykke.
  • Logosymbol skal ikke benyttes alene uten Lånekassens navnetrekk.

Kontakt profilansvarlig på e-post for mer informasjon.

Last ned logo

Logo i farger [png]

Logo negativ [png]