Årsrapporter

Her finner du du årsrapporter for Lånekassen og konverteringsfondet, samt revisjonsdokumenter. Lånekassens årsregnskaper er å finne i årsrapportene.

Årsrapporter

Årsrapport for Lånekassen 2023 [pdf]

Lånekassens aktivitets- og redegjørelsesplikt (ARP) 2023 [pdf]

Årsrapport for Lånekassen 2022 [pdf]

Lånekassens aktivitets- og redegjørelsesplikt (ARP) 2022  [pdf]

Årsrapport for Lånekassen 2021 [pdf]

Årsrapport for Lånekassen 2020 [pdf]

Årsrapport for Lånekassen 2019 [pdf]

Årsrapport for Lånekassen 2018 [pdf]

Årsrapport for Lånekassen 2017 [pdf]

Årsrapport for Lånekassen 2016 [pdf]

Årsrapport for Lånekassen 2015 [pdf]

Årsrapport for Lånekassen 2014 [pdf]

Årsrapport for Lånekassen 2013 [pdf]

Årsrapport for Lånekassen 2012 [pdf]

Årsrapport for Lånekassen 2011 [pdf]

Årsrapport for Lånekassen 2010 [pdf]

Konverteringsfondet

Årsregnskap for konverteringsfondet 2023 (pdf)

Årsregnskap for konverteringsfondet 2022 (pdf)

Årsregnskap for konverteringsfondet 2021 (pdf)

Årsregnskap for konverteringsfondet 2020 [pdf]

Årsregnskap for konverteringsfondet 2019 [pdf]

Revisjonsdokumenter

Revisjon av årsregnskap for konverteringsfondet 2023 (pdf)

Revisjon av årsregnskap for Statens lånekasse for utdanning 2023 (pdf)

Revisjon av årsregnskap for konverteringsfondet 2021 (pdf)

Revisjon av årsregnskap for Statens lånekasse for utdanning 2021 (pdf) 

Revisjon av årsregnskap for konverteringsfondet 2018 [pdf]

Revisjon av årsregnskap for Statens lånekasse for utdanning 2018 [pdf]