Unntaket fra inntektsgrensen gjelder ut 2020

Publisert: 23.10.2020
Har du hatt ekstra inntekt for arbeid direkte knyttet til koronapandemien? Da kan du få gjort om lån til stipend, selv om du har tjent mer enn Lånekassens inntektsgrenser.

Det er en grense for hvor mye du kan tjene før du får redusert stipendet, eller ikke får gjort noe av lånet om til stipend.

Unntaksregelen innebærer at Lånekassen ser bort fra inntekt som er over grensen i perioden 1. mars til 31. desember 2020, dersom den er betaling for arbeid direkte knyttet til koronapandemien. Det betyr at du kan tjene over grensen for 2020 i denne perioden, og likevel få gjort om lån til stipend. Har du annen inntekt som ikke er direkte knyttet til koronapandemien i den samme perioden, gjelder ikke unntaket for denne inntekten.

Unntaket gjelder bare enkelte grupper

Det er regjeringen som har bestemt at unntaket skal gjelde studenter i høyere og annen utdanning i Norge og utlandet:

  • studenter i Norge som arbeider i helse- og omsorgssektoren
  • studenter i utlandet, både de som arbeider i helse- og omsorgssektoren i Norge og de som eventuelt gjør dette i landet de studerer i
  • politistudenter som melder seg til tjeneste i politiet eller til beredskapsarbeid
  • studenter som blir beordret til tjeneste i Heimevernet eller Sivilforsvaret

Studenter som har barn, får heller ikke redusert barnestipendet ut fra ektefelle eller samboers ekstra inntekt fra arbeid direkte knyttet til koronapandemien. Dette unntaket gjelder også perioden mellom 1. mars og 31. desember 2020. Har samboeren eller ektefellen din annen inntekt som ikke er direkte knyttet til koronapandemien i den samme perioden, gjelder ikke unntaket for denne inntekten.

Du må dokumentere at unntaket gjelder deg

Det er først sommeren 2021 vi sjekker hvor høy inntekt du hadde i 2020, for å vurdere om du har rett til stipend for kalenderåret 2020 eller ikke. Hvis du ikke har hatt inntekt over grensen, trenger du ikke sende inn noe.

Inntektsgrensen for 2020

Grensen er 188 509 kroner når du får støtte i mer enn sju måneder i 2020, og 471 270 kroner når du får støtte i sju måneder eller mindre i 2020.

Grensene for formue og trygd gjelder

Det er ikke gjort unntak fra grensene for hvor høy formue eller trygd du kan ha, før stipendet blir redusert. Disse grensene gjelder fortsatt for studenter som kan få unntak fra inntektsgrensen på grunn av arbeid direkte knyttet til koronapandemien.

Du trenger ikke sende inn dokumentasjon på inntekt nå

Det skal du gjøre etter at du har fått vedtaket ditt om omgjøring, og bare hvis du har hatt inntekt over grensen.