Student? Så mye kan du tjene før stipendet ryker

Publisert 20.03.2024
Noter deg summen 214 213 kroner hvis du er student. Så mye kan du tjene før stipendet fra Lånekassen gradvis reduseres. Hvis årsinntekten er på 319 069 kroner eller mer, mister du hele stipendet.

Studielånet fra Lånekassen utbetales som et lån, men senere kan inntil 40 prosent av lånet bli gjort om til stipend.

– Det er tre ting som må være på plass for å få omgjøring. Du må bo borte fra foreldrene dine, ha inntekt og formue under fastsatte grenser og bestå studiene, sier kommunikasjonsdirektør Anette Bjerke i Lånekassen.

Grensene for inntekt og formue avhenger av om du får studielån hele året eller syv måneder eller mindre.

For 2024 er inntektsgrensen 214 213 kroner hvis du får studielån hele året og 535 532 kroner hvis du får støtte til inntil syv måneder. Inntektsgrensen justeres hvert år på bakgrunn av forventet lønnsvekst.

Det er egne grenser for formue, og du kan se alle grensene på lanekassen.no.

Reduseres gradvis

Lånekassen tar utgangspunkt i inntektsopplysninger fra Skatteetaten når lån omgjøres til stipend.

– Det er viktig å merke seg at inntektsgrensene er basert på kalenderåret. Det vil si at vi ser på inntekten din for hele året du mottar studielån, sier Bjerke.

Studentene mister ikke hele stipendet hvis de går litt over grensene. Stipendandelen reduseres gradvis basert på hvor mye mer enn inntektsgrensen du har tjent. Dette gjøres etter en fastsatt formel.

Hvis årsinntekten er på 319 069 kroner eller mer, mister du hele stipendet. 

Godt kjent

– Vårt inntrykk er at det er godt kjent blant studentene at egen inntekt og formue kan påvirke hvor mye de får stipend. De aller fleste, rundt 80 prosent av studentene, har inntekt og formue under de fastsatte grensene ved omgjøring, sier Bjerke.

Studenter som ønsker å jobbe mer, og dermed tjene mer enn inntektsgrensen, står fritt til å gjør det.

– Inntekt over grensene har ingen andre konsekvenser enn at stipendandelen blir lavere. Studenten får like mye utbetalt, og det har ingen konsekvenser for støtte senere i utdanningsløpet, sier Bjerke.