Rekordlave fastrenter fra nyttår

Publisert: 11.12.2020
Aldri før har fastrentene vært så lave i Lånekassen som de blir fra 1. januar 2021, det gjelder for både tre, fem og ti års bindingstid. Også den flytende renten er historisk lav.

Fastrentene som gjelder fra 1. januar 2021 er

  • 3 år: 1,480 % (ned med 0,039 prosentpoeng)
  • 5 år: 1,638 % (ned med 0,019 prosentpoeng)
  • 10 år: 1,933 % (ned med 0,019 prosentpoeng)

Det er en nedgang for alle fastrentene, og de laveste fastrentene vi noen gang har hatt. I tillegg holder dagens flytende rente seg på rekordlave 1,391 prosent gjennom januar og februar, forteller Anette Bjerke, kommunikasjonsdirektør i Lånekassen. 

Rentesatsen for den lengste bindingstiden på 10 år kom under 2 prosent for første gang noensinne fra 1. september i år. Den er ytterligere litt ned fra nyttår. 260 kunder valgte å binde renten på 10 år ved forrige mulighet. Samlet sett har 11 300 kunder valgt å binde renten hittil i 2020.

De som ønsker å binde renten fra 1. januar 2021, gjør det i perioden 10.–17. desember på Dine sider på lanekassen.no. 

Over 9 av 10 som betaler ned studielånet sitt har flytende rente. 687 200 kunder har flytende rente, mens 44 500 kunder har valgt å binde renten.

Graf med utvikling av Lånekassens rentesatser fra 1999 til 2021

Grafen viser utviklingen av rentesatser for Lånekassen fra 1999 til 2021.  Informasjon om  renteutviklingen ligger også på data.lanekassen.no

Fakta om studielånsrentene

  • Rentene i Lånekassen er markedsstyrt, og er fastsatt på grunnlag av gjennomsnittet av de fem beste boliglånstilbudene i markedet (basisrenten). Fra basisrenten blir det trukket 0,15 prosentpoeng, som gir Lånekassens renter.
  • Både flytende og fast rente blir fastsatt annenhver måned.
  • 687 200 av tilbakebetalerne i Lånekassen har flytende rente på studielånet sitt, mens 44 500 har fast rente.

Les mer om hvordan renten i Lånekassen fastsettes og følg renteutviklingen her.

 

Anette Bjerke, kommunikasjonsdirektør. Foto
"De laveste fastrentene vi noen gang har hatt"
Anette Bjerke
Kommunikasjonsdirektør i Lånekassen