Enklere for eldre studenter og studenter med barn

Publisert: 02.07.2020
For å bidra til livslang læring legger Lånekassen til rette for større fleksibilitet og bedre ordninger for voksne som ønsker å studere.

Økt aldersgrense

Fra høsten 2021 øker aldergrensen for hvor gammel du kan være for å motta lån og stipend fra Lånekassen fra 45 til 50 år. Studenter over 30 år eller studenter med barn kan få et tilleggslån slik at det er enklere å ta utdanning om du er litt mer voksen enn andre studenter, eller har familie.

Tilleggslån for deg over 30 år

Fra og med det året du fyller 30 år, kan du låne inntil 100 000 kroner i året i tillegg til andre lån og stipend, hvis du tar fagskole, universitets- eller høgskoleutdanning. Tar du videregående opplæring, kan du låne inntil 50 000 kroner i året. 

Tilleggslånet er begrenset til 200 000 kroner til sammen over flere år for utdanning ved fagskole, universitet og høgskole, og 100 000 kroner til sammen for videregående opplæring. 

Tilleggslån for deg som har barn

Du kan låne inntil 50 000 kroner i året i tillegg til andre lån og stipend hvis du har barn under 16 år som bor hos deg helt eller delvis. De eneste som ikke kan få dette lånet er voksne som tar grunnskole, og elever under 18 år. 
Tilleggslånet er begrenset til 200 000 kroner til sammen over flere år for utdanning ved fagskole, universitet og høgskole, og 100 000 kroner til sammen for videregående opplæring. 

Kan ikke bli stipend og kan ikke kombineres

Tilleggslånene kan ikke gjøres om til stipend, med unntak av sykestipend. Studenter som både er over 30 år og har barn kan ikke få begge lånene, de kan låne maksbeløpet for dem over 30 år.

Les mer om tilleggslån