Nå kan koronalån bli gjort om til stipend

Publisert: 25.01.2021
Våren 2020 kunne studenter og elever som mistet inntekt på grunn av koronautbruddet, søke om et tilleggslån fra Lånekassen. Nå ber Lånekassen om dokumentasjon for å kunne omgjøre 8 000 kroner av lånet til stipend.

Studenter og elever kunne i mai i fjor søke om et tilleggslån fra Lånekassen hvis koronautbruddet førte til nedgang i inntekt mellom 1. mars og 15. juni. For studenter var tilleggslånet på 26 000 kroner, for elever 13 000 kroner. 8 000 kroner kunne bli gjort om til stipend i etterkant. Kundene fikk beskjed om at de på et senere tidspunkt måtte kunne dokumentere inntektsnedgangen for å få omgjøring til stipend.


I underkant av 50 000 elever og studenter mottok tilleggslånet. I alt utbetalte Lånekassen 1,26 milliarder kroner i tilleggslån, 396 millioner kroner kan bli gjort om til stipend hvis alle som fikk lånet oppfyller vilkårene.

Skal svare via Dine sider

I disse dager får alle som mottok tilleggslånet, en e-post fra Lånekassen med beskjed om å logge inn på Dine sider:

– Kundene blir der bedt om å dokumentere at inntekten gikk ned eller falt bort i perioden 1. mars til 15. juni 2020. De som dokumenterer tapt inntekt i den gitte perioden på grunn av koronasituasjonen, vil få omgjøring til stipend i løpet av våren, sier Anette Bjerke, kommunikasjonsdirektør i Lånekassen.

På Dine sider gis det veiledning og konkrete eksempler på hva som er godkjent dokumentasjon. Det kan for eksempel være dokumentasjon på permittering, oppsigelse, tapt lønnsinntekt og bekreftelse på endret stillingsprosent. Fristen for å sende inn dokumentasjon er 10. mars.

– En uforutsigbar situasjon for mange

Lånekassen regner ikke med at alle som fikk tilleggslånet vil kunne dokumentere tapt inntekt:

– Vi må huske på at det var en veldig uforutsigbar situasjon de første månedene etter koronautbruddet. Mange mistet jobb, og mange studenter med deltidsjobb gikk en usikker tid i møte. Noen kan ha valgt å søke om tilleggslånet, selv om det kanskje viste seg at de likevel ikke kom i en situasjon som førte til tapt inntekt. De som nå oppgir at de likevel ikke hadde inntektsnedgang eller som ikke dokumenterer det, vil ikke få omgjøring – da blir hele tilleggslånet stående og skal etter hvert betales tilbake sammen med resten av studielånet, sier Bjerke.

Tilleggslån var ett av flere korona-tiltak for studenter og elever i 2020. Les mer om tilleggslån og andre gjeldende koronatiltak for elever og studenter.

Kommunikasjonsdirektør Anette Bjerke. Foto.
– De som dokumenterer tapt inntekt i den gitte perioden på grunn av koronasituasjonen, vil få omgjøring til stipend i løpet av våren
Anette Bjerke
Kommunikasjonsdirektør i Lånekassen