Krever kun lønnsslipp for unntak fra inntektsgrensen

Publisert: 19.07.2021
Alle studenter som har hatt ekstra inntekt fra arbeid knyttet til koronapandemien innen helse- og omsorgssektoren, politi, Heimevernet og Sivilforsvaret, beholder stipendet sitt. 

Hvis du har hatt arbeid knyttet til koronapandemien innen helse- og omsorgssektoren, politiet eller vært beordret i Heimevernet eller Sivilforsvaret, kan du få gjort om lån til stipend, selv om du har tjent mer enn Lånekassens inntektsgrenser i 2020 og 2021.


Lånekassen har kommet fram til at alt arbeid innenfor de sektorene som er omfattet, må ses på som arbeid relatert til koronapandemien. Det vil derfor ikke kreves annen dokumentasjon enn at studenten sender inn lønnsslipper for arbeidsforholdet.


– Vi ba først om dokumentasjon på at arbeidet er relatert til koronapandemien med en vid fortolkning av hva slikt arbeid omfatter. Lånekassen går nå bort fra dette kravet og vil kun be om lønnsslipper, opplyser kommunikasjonsdirektør Anette Bjerke. 


Lånekassen vil informere studentene på e-post og gi veiledning på lanekassen.no. 


Lånekassens intensjon har hele tiden vært å sikre at ingen studenter som har bidratt i helse- og omsorgssektoren, politiet, Heimevernet og Sivilforsvaret, mister eller får redusert sitt stipend som følge av arbeid knyttet til koronapandemien. 


Det har vært utfordrende å konkretisere hva som kan regnes som koronarelatert arbeid.  


– Vi har falt ned på at alt arbeid i de sektorene unntaket gjelder, må ses på som arbeid relatert til pandemien. Vi håper dette vil medvirke til å skape trygghet for alle som har bidratt, og gjøre det enklere for studentene, sier Bjerke.