Hvorfor har jeg fått en betalingsplan?

Publisert: 23.02.2021
Nå i februar sender Lånekassen ut betalingsplan til ca. 9 000 kunder. Er du en av de som har fått betalingsplanen, men som kanskje ikke helt skjønner hvorfor?

Årsaken til at du har fått en betalingsplan

Vi sender deg en betalingsplan fordi du enten er ferdig med utdanningen din, eller ikke lenger får lån og stipend til fulltidsutdanning.

Betalingsplanen viser når du skal begynne å betale, hvor mye du skal betale hver måned og når du skal være ferdig med å betale ned på lånet ditt.

Du kan begynne å betale ned på studielånet når som helst etter at du er ferdig med utdanningen din, uavhengig av betalingsplanen.

Omgjøring av lån til stipend

Noen lurer på hvorfor lånet er så høyt, og om de skal begynne å betale før deler av lånet er gjort om til stipend. Årsaken til at vi ikke gjør om lånet til stipend med én gang du har bestått en eksamen, er at inntekt og formue er avgjørende for hvor mye av lånet ditt som kan gjøres om til stipend.

Derfor må vi vente på informasjon om inntekt og formue fra skatteetaten, før lånet kan gjøres om til stipend. Dette er årsaken til at du får omgjort lån til stipend først året etter at du fikk støtte. Det vil si at du må vente til sommeren 2021 for å få omgjøring for utdanning du har bestått i 2020.

Du må likevel starte nedbetalingen, selv om du venter på å få lån omgjort til stipend. Rentene som er blitt lagt til det beløpet som blir gjort om til stipend, blir automatisk slettet.

Hvis du ikke kan betale

Hvis du ikke kan betale en regning, kan du søke om betalingsutsettelse uten å oppgi noen begrunnelse for det. Du trenger ikke å søke om betalingsutsettelse før du har fått en regning.

Det blir regnet renter på lånet

Når du er ferdig med utdanningen eller studerer uten å få lån og stipend fra Lånekassen, blir det regnet renter på lånet. Studerer du uten stipend og lån, eller tar deltidsutdanning, kan du søke om å få slettet rentene som er lagt til lånet ditt i studietiden.

Hvis du bare søkte om stipend

Selv om du bare har søkt om stipend, blir denne støtten også utbetalt som et lån. Dette lånet kan først gjøres om til stipend året etter at du fikk støtte. Det betyr at du har lån i Lånekassen fram til eventuelt alt lånet gjøres om til stipend, og derfor har du fått en betalingsplan.