Flere studenter drar på utveksling

Publisert: 14.06.2024
Flere norske studenter tar et semester eller et år i utlandet nå enn før pandemien. Samtidig synker antallet studenter som tar hele graden sin utenlands.

8 500 norske studenter er på utveksling dette studieåret, det vil si at de tar et semester eller et år utenlands. Det er omtrent det samme som i fjor, da rekordmange nordmenn var på utveksling. Antallet utvekslingsstudenter økte over flere år, før det naturlig nok falt i koronaårene. Nå tar flere enn før pandemien et kortere studieopphold i utlandet.

– Utenlandsstudier gir verdifulle erfaringer. Muligheter til å bli kjent med nye kulturer, få relasjoner på tvers av landegrensene, og faglig og personlig utvikling er noen av de positive erfaringene, sier Kjetil Moen, direktør i Lånekassen.

Færre starter på en hel grad i utlandet

Totalt får 22 000 studenter støtte fra Lånekassen til utdanning i utlandet dette studieåret. Det er 400 færre enn i fjor, og det laveste antallet norske studenter i utlandet siden 2010-2011, bortsett fra i koronaårene. På det meste, i 2015–2016, studerte 25 400 nordmenn utenlands.

Antallet som tar en hel grad i utlandet, har gått nedover siden toppen for snart ti år siden. 13 500 studenter får i år støtte til gradsutdanning i utlandet, som er 300 færre enn i fjor og det laveste siden 2009–2010. På det meste, i 2014–2015 og 2015–2016, fikk 17 500 norske studenter støtte fra Lånekassen til å ta en hel grad i utlandet.

– Vi merker oss at færre tar hele graden sin i utlandet, og også at færre starter på en grad i utlandet. Det kan være flere grunner til det. Pandemi, utbrudd av nye kriger og økende uro og usikkerhet i verden, samt svakere norsk krone, kan være forhold som påvirker studentene når de skal ta sine utdanningsvalg. Kanskje bidrar disse forholdene til at det føles mindre forutsigbart å velge en lengre utdanning i utlandet, sier Moen.

Færre studerer i Storbritannia

Storbritannia er fortsatt det mest populære landet for norske utenlandsstudenter, selv om færre studerer der nå enn for noen år siden. 2 900 studenter får støtte til utdanning i Storbritannia i år, mot 3 300 i fjor. For ti år siden studerte 5 800 nordmenn i Storbritannia.

Danmark er tradisjonelt også populært, og er landet med nest flest norske utenlandsstudenter. 2 300 nordmenn studerer i Danmark i år, som er noen færre enn året før. På plassene etter følger USA, Australia og Polen.

– Australia er også en favoritt blant norske studenter, og er nå tilbake på samme nivå som før pandemien. 2 000 nordmenn studerer i Australia, 1 300 av dem er på utveksling.

Får ekstra stipend for å reise til strategisk viktige land

Fra høsten 2022 får norske studenter et ekstra stipend hvis de velger å dra på utveksling til Brasil, India, Kina, Japan, Sør-Korea eller Sør-Afrika. For studieåret 2023–2024 er dette stipendet på 2 675 kroner i måneden.

– Stipendet er innført for å stimulere flere til å studere i land som Norge har definert som strategisk viktige samarbeidsland. Fra neste høst er beløpet økt til 4 277 kroner, og ordningen utvides også til å gjelde studenter som velger å ta en hel grad i disse landene, forteller Moen.

Lenke:
Utdanningsstøtten 2024 (Lånekassens nøkkeltall for studieåret 2023–2024)