Fastrentene fortsetter å stige

Publisert: 10.06.2024
Fra 1. juli øker fastrentene på studielånet ytterligere.

Lånekassens fastrenter som gjelder fra 1. juli, vil være:

  • 3 års bindingstid: 4,784 prosent (opp med 0,106 prosentpoeng)
  • 5 års bindingstid: 4,630 prosent (opp med 0,105 prosentpoeng)
  • 10 års bindingstid: 4,525 prosent (opp med 0,067 prosentpoeng)

Flytende rente som gjelder fra 1. juli er 5,214 prosent.

Seks muligheter i året til å søke om fastrente 

Alle som begynner å betale på studielånet, får automatisk flytende rente. Det er mulig å søke om fastrente seks ganger i året.

I underkant av 800 000 kunder betaler ned på studielånet i dag. 768 000 av dem har flytende rente, mens 15 000 har valgt fastrente.

Beregnes med utgangspunkt i boligrenter

Rentene fastsettes ut fra gjennomsnittet av de fem beste tilbudene om boliglån i markedet. Fra dette snittet trekkes 0,15 prosentpoeng, som gir Lånekassens renter.

Det er Finanstilsynet som observerer utviklingen av boliglånsrentene, og fastsetter Lånekassens rentesatser.

Kunder som ønsker å binde renten fra 1. juli, kan gjøre dette i perioden 10.–17. juni. Man søker om fastrente på lanekassen.no.

Følg med på renteutviklingen.

 

Kvinne og mann ser sammen på en mobil på jobb. Foto.