Elever gikk glipp av 40 millioner kroner

Publisert: 22.09.2021
Alle elever i videregående skole kan få utstyrsstipend fra Lånekassen, men de må søke om det. Forrige skoleår gikk 22 600 elever glipp av til sammen 40 millioner kroner i utstyrsstipend, fordi de ikke søkte om det eller fordi de ikke signerte for stipendet de hadde søkt om.

– Vi vet ikke hvorfor mange ikke søker om utstyrsstipend, som alle med ungdomsrett på videregående har rett på. Jeg oppfordrer alle til å søke, sier Anette Bjerke, kommunikasjonsdirektør i Lånekassen.

Elever søker om stipend via Dine sider på lanekassen.no.

180 000 elever kan søke

Hvert år unnlater mellom 12 000 og 15 000 elever å søke om utstyrsstipend. I fjor droppet 15 000 av 181 300 elever å søke. I tillegg var det 7 600 som søkte, men som ikke signerte for og dermed heller ikke fikk utbetalt pengene. Dette gir en andel på 87,5 prosent som søker og får pengene utbetalt.

Lånekassen delte ut 312 millioner kroner i utstyrsstipend i fjor. Hadde alle med rett søkt og signert for pengene sine, ville beløpet vært 40 millioner høyere, beregnet ut fra gjennomsnittsbeløpet til de som har fått stipend.


Fire ulike beløp – avhengig av utdanningsprogram

Utstyrsstipendet skal bidra til å dekke det elevene trenger av utstyr på linjen de tar. Det er fire ulike satser, avhengig av utdanningsprogram. I år er laveste sats 1 096 kroner, mens høyeste sats er 4 513 kroner. Beløpet utbetales én gang i skoleåret.

Sjekk hvilken sats elevene har rett på, ut fra hvilken linje de skal gå: Stipend til elever i videregående skole

Kan også få andre stipend

Elever som skal bo borte for å gå på skole, eller som har foreldre med lav inntekt, kan også ha rett på andre typer stipend. Se lanekassen.no for fullstendig oversikt over hva elever kan ha rett på.

Fristen for å søke stipend og lån fra Lånekassen er 15. november for høsten og 15. mars for våren.

Les mer:

Hva vil det si å ha ungdomsrett?
Dette kan elever på videregående skole få fra Lånekassen