72 000 studenter har søkt om strømstipend hittil

Publisert: 08.02.2022
Nå kan studenter søke om 3 000 kroner i strømstipend fra Lånekassen. Hittil har 72 000 søkt, og Lånekassen har utbetalt 184 millioner kroner.

Fredag startet Lånekassen å sende e-post til studenter om at de som bor borte, og som betaler strømutgifter dette semesteret, kan søke om strømstipend. Stipendet er en engangsutbetaling på 3 000 kroner. Stipendet kommer i tillegg til regjeringens kompensasjonsordning for høye strømpriser, som alle norske husholdninger får.

For studenter som bor borte, og for elever med lån
– 220 000 studenter har fått e-post fra oss om at de nå kan søke om strømstipendet. 72 000 har søkt hittil, og vi har betalt ut 184 millioner kroner. Vi er opptatt av at det skal gå fort fra kundene søker om strømstipendet, til pengene er på konto. Pengene blir utbetalt i løpet et par dager etter at avtalen er signert, sier Morten Rosenkvist, administrerende direktør i Lånekassen. 

For å ha rett til stipendet må studentene være over 18 år, borteboere, motta støtte fra Lånekassen våren 2022, og betale strømutgifter i samme periode. Også noen elever i videregående opplæring kan ha rett til strømstipendet, men bare hvis de mottar lån fra Lånekassen.

Hvor mye strømregningen har økt, betyr ikke noe – alle som har rett til stipendet og søker om det, får 3 000 kroner. Også deltidsstudenter og studenter som eier egen bolig, kan søke.

Søker på Dine sider på lanekassen.no
Alle som kan ha rett til strømstipend, får en e-post fra Lånekassen. Når de søker, skal de krysse av for at de betaler for strøm. Ingen skal legge ved dokumentasjon når de søker, men studentene må være forberedt på å kunne dokumentere i etterkant.

Fristen for å søke er 15. juni 2022. 

Les mer om strømstipendet på lanekassen.no.