Fortsatt lave renter i Lånekassen

Sist oppdatert: 09.10.2020
Tre og fem års fastrente på studielånet går videre ned, mens tiårsrenten forblir uendret.

Fastrentene som gjelder fra 1. november er:

  • 3 år: 1,519 % (ned med 0,06 prosentpoeng)
  • 5 år: 1,657 % (ned med 0,02 prosentpoeng)
  • 10 år: 1,952 % (uendret)

Flytende rente i Lånekassen fra 1. november er på rekordlave 1,391 %.

– Flytende rente har aldri vært lavere enn den er fra november, og vi ser at fastrentene fortsetter å holde seg lave, sier Anette Bjerke, kommunikasjonsdirektør i Lånekassen.

Anette Bjerke
Anette Bjerke, kommunikasjonsdirektør Lånekassen. Foto: Hege Aas/Lånekassen

9 av 10 som betaler på studielånet sitt har flytende rente. 639 000 av Lånekassens kunder har flytende rente, mens 45 000 har fast rente.

De som ønsker å binde renten fra 1. november, gjør det i perioden 10.–17. oktober på Dine sider på lanekassen.no.  

Fakta om studielånsrentene

  • Rentene i Lånekassen er markedsstyrt, og er fastsatt på grunnlag av gjennomsnittet av de fem beste boliglånstilbudene i markedet (basisrenten). Fra basisrenten blir det trukket 0,15 prosentpoeng, som gir Lånekassens renter.
  • Både flytende og fast rente blir fastsatt annenhver måned.
  • 639 000 av tilbakebetalerne i Lånekassen har flytende rente på studielånet sitt, mens 45 000 har fast rente.
  • Les mer om hvordan renten i Lånekassen fastsettes og følg renteutviklingen her.