Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

  Hovedmeny

  Andre skjema

  Studieåret 2020–2021 - Sist oppdatert: 03.07.2020

  Dette kan du søkje om på nett

  Hugs å bruke skjema for riktig studieår når du skal søke. Søknadsskjemaa som gjeld for studieåret 2020–2021 blir lagt ut løpande.
  • Forklaring
   PDF dokumenter
  • Søknad om utveksling
  • Søknad om sletting av gjeld for låntakarar i Finnmark og Nord-Troms
  • Fullmaktskjema
  • Søknad om foreldrestipend ved fødsel og adopsjon. Send inn skjemaet etter at du har fått barnet.
  • Søknad om betalingsutsetjing og/eller sletting av renter
  • Skjema for opplysningar om kontonummer
  • Søknad om sletting av gjeld for grunnskolelærarar i Finnmark og Nord-Troms
  • Translations of the information that has been sent to the Norwegian Tax Authorities from 2014
  • Søknad om stipend til skolepengar for elevar ved utanlandske eller internasjonale vidaregåande skolar
  • Application for illness grant
  • Søknad om sjukestipend
  • Søknad om sletting av gjeld for ufør låntakar
  • Søknad om tilleggsstipend for søkarar med nedsett funksjonsevne
  • Application for extra grant for applicants with reduced functional ability, summer 2020
  • Søknad om ekstrastipend for søkjarar med nedsett funksjonsevne, sommaren 2020