Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

  Hovedmeny

  Skjema

  Undervisningsåret 2018–2019 - Sist oppdatert: 04.01.2018
  • Forklaring
   PDF dokumenter
  • Vedlegg til søknad om delstudium i utlandet. Du søkjer om stipend og lån på Dine sider.
  • Søknad om sletting av gjeld for låntakarar i Finnmark og Nord-Troms
  • Fullmaktskjema
  • Søknad om foreldrestipend ved fødsel og adopsjon. Send inn skjemaet etter at du har fått barnet.
  • Søknad om betalingsutsetjing og/eller sletting av renter
  • Skjema for opplysningar om kontonummer
  • Translations of the information that has been sent to the Norwegian Tax Authorities from 2014
  • Translations of the information that has been sent to the Norwegian Tax Authorities in 2013 and earlier
  • Søknad om stipend til delvis dekning av skolepengar for elevar ved utanlandske eller internasjonale vidaregåande skolar
  • Søknad om sjukestipend
  • Application for Illness Grant
  • Søknad om sletting av gjeld for ufør låntakar
  • Søknad om ekstra stipend for søkjarar med nedsett funksjonsevne undervisningsåret 2017-2018
  • Application for extra grant for applicants with reduced functional ability, the academic year 2017-2018
  • Søknad om stipend og lån for sommaren 2018 for søkjarar med nedsett funksjonsevne
  • Application for grant and loan for summer 2018 for applicants with redused functional ability