Søknad for folkehøgskole

Dette søker du om

I søknaden søker du om basislån og eventuelt skolepengelån. Du kan velje å berre søke om den delen av lånet som kan bli gjort om til stipend, eller om du vil ha resten av basislånet i tillegg.

Søknaden gjeld også for andre stipend og lån som berre somme har krav på. Dette er barnestipend, tilleggslån og flyktningstipend.

Det er eigne søknader for foreldrestipend og for tilleggsstipend ved nedsett funksjonsevne.

Du kan berre få lån til folkehøgskole i to år

I utgangspunktet kan du få lån og stipend frå Lånekassen i til saman åtte år, men det er eit unntak for folkehøgskolar.

Dokumentasjon

I dei fleste tilfelle krevst det ikkje dokumentasjon for studium i Noreg. Må du likevel sende dokumentasjon, får du beskjed om det i søknaden. Etter at du har søkt, kan du sende dokumentasjonen til oss på Dine sider på lanekassen.no eller i posten.

Behandlingstid

Du får svar, eller beskjed om status for søknaden, innan 24 timar.

Søknaden er ikkje synleg på Dine sider med éin gong, men så lenge du har fått kvittering, har vi fått søknaden din. På Dine sider får du også informasjon om anslått behandlingstid for søknaden din.

Søknadsfristen har gått ut

Søknadsfristen for studieåret 2022–2023 gjekk ut 15. mars 2023.

Søknaden for neste år, studieåret 2022–2023, opnar i mai.

Somme kan stadig søke for
2022–2023

Dersom utdanninga di begynte etter 1. mars 2023, kan du framleis søke om stipend og lån. Fristen er innan studieåret er ferdig.