Leiinga i Lånekassen

Administrerande direktør Morten Rosenkvist. Foto

Morten Rosenkvist

Administrerande direktør
Fungerande stabsleiar for styring og økonomi, Håvard Tvinnereim. Foto

Håvard Tvinnereim

Fungerande stabsleiar for styring og økonomi
Avdelingsdirektør Inge Hilde Kitterød. Foto

Inge Hilde Kitterød

Avdelingsdirektør for saksbehandling
Avdelingsdirektør Idun Klette Låhne. Foto.

Idun Klette Låhne

Avdelingsdirektør for utdanningsstøtteavdelingen
Avdelingsdirektør Heidi Brunborg. Foto.

Heidi Brunborg

Avdelingsdirektør for IT
Pressekontakt
Kommunikasjonsdirektør Anette Bjerke. Foto.

Anette Bjerke

Kommunikasjonsdirektør
Telefon: 402 23 180
HR-leder Thea Sivertsen. Foto.

Thea Sivertsen

HR- og administrasjonsdirektør

Kreditering

Du kan bruke bildene fritt, men du må kreditere ved å oppgi navnet på fotografen, Hege Aas, og Lånekassen.