Vil du vere med på å gjere utdanning mogleg?

Saksavdelinga treng fleire kloke hovud som blir motiverte av samfunnsoppdraget vårt – nemleg å gjere utdanning mogleg. Vi lyser no ut ni stillingar som gruppeleiarar i saksavdelingane våre i Trondheim, Stavanger, Ørsta og Oslo.

Kven er vi?

– Vi er ein del av velferdsstaten

Lånekassen har meir enn éin million kundar som skal bli ivaretatt på ein god måte med forståeleg informasjon og moderne tenester. Vi er opptatt av at kundane skal få god hjelp, rettleiing og profesjonell saksbehandling.

I fjor delte vi ut i overkant av 35 milliardar kroner gjennom ulike typar lån og stipend. Vi har mellom anna eigne ordningar for kundar som får barn eller blir sjuke under utdanninga, som studerer eit semester eller heile graden i utlandet, og for kundar som har nedsett funksjonsevne, eller som treng ekstra lån utover basisstøtta.

Det finst også fleire ordningar for dei som betaler tilbake på studielånet, for eksempel betalingsutsetjing, sletting av renter ved ulike situasjonar, eller sletting av heile eller delar av gjelda.

Dei aller fleste søknadene blir behandla maskinelt, resten av sakene må våre dyktige saksbehandlarar sjå på. Dersom kundane har spørsmål, kan dei kontakte oss på telefon og e-post, og få svar av kyndige kunde- og saksbehandlarar. Lærestadene er ein svært viktig samarbeidspart for Lånekassen, og tilsette ved lærestadene kan kontakte saksavdelinga ved behov.

Bilete med sitat: «Eit utruleg godt arbeidsmiljø, og med eit viktig samfunnsoppdrag ein kan vere stolt av.» Saksbehandler i Lånekassen.

Kven er du?

– Du er den med «leiargenet»

Som gruppeleiar får du det operative personalansvaret, inkludert utviklingssamtalar og individuell kompetanseoppfølging, og du skal følge opp teamets produksjon og leveransar. Du bidrar også operativt i kunde- og saksbehandlinga.

Vi ser etter deg som har «leiargenet», og som helst har litt leiarerfaring frå før. Du er effektiv, strukturert, resultatorientert og liker ansvar, men ser samtidig menneska rundt deg.

Du motiverer og heiar fram kollegaene dine, og blir sjølv motivert av å legge til rette for å utvikle både dei og seksjonen. Du er ein pådrivar og bidragsytar for eit triveleg og godt arbeidsmiljø, og du er ein lagspelar også saman med resten av verksemda for å nå felles mål.

Høyr kva leiarane i saksbehandlingsavdelinga leiter etter når dei skal rekruttere medarbeidarar

Gruppeleiarar kundesenteret
2 stillingar (søknadsfristen er passert)
Gruppeleiarar trondheimskontoret
3 stillingar (søknadsfristen er passert)
Gruppeleiarar ørstakontoret
2 stillingar (søknadsfrist 16. september)
Gruppeleiarar stavangerkontoret
2 stillingar (søknadsfrist 16. september)
Bilete med sitat: «Det beste med jobben er å være en del av et sterkt fagmiljø!» Saksbehandler i Lånekassen.

Kven skal du leie?

Ein flott gjeng med stor fagleg integritet som er stolte av samfunnsoppdraget.

Som ein av våre saksbehandlarar seier:

 – Sjølve jobben er så mykje meir enn eg først trudde, og eg har fått høve til å engasjere meg, utvikle meg og ta på meg arbeidsoppgåver som gir meg dei utfordringane eg treng i ein arbeidsdag.

Høyr kva medarbeidarane sjølve meiner er det beste med å jobbe i Lånekassen:

Høyr kva ein av våre saksbehandlarar meiner er det beste med å jobbe i Lånekassen.

Høyr kva ein av våre kundebehandlarar meiner er det beste med å jobbe i Lånekassen.

Bli med oss på laget!

Hos oss vil du møte eit sterkt fagmiljø og engasjerte medarbeidarar og kollegaer.

Saksavdelinga fordeler seg på dei fire kontorstadene våre, med kvar sin seksjonsleiar: Trondheim, Ørsta, Stavanger og Oslo – her ligg også kundesenteret vårt.

Lånekassen er ei digitalisert og innovativ verksemd, og saksavdelinga bidrar med praksisnær innsikt og erfaring, som både blir brukt i utforminga av kundekommunikasjonen, i utviklinga av systema og løysingane våre, og i rapporteringa til Kunnskapsdepartementet, som igjen kan bruke innsikta som bakgrunn for utforming av politikk.

Lånekassen si historie på 5 minutt.