Alt du må vite om lån og stipend for 2024-2025

Finn ut når du kan søke og korleis du søker.

Du kan søke når du har fått studieplass

Ved å søke tidleg, kan du få pengane på konto rundt studiestart.

Ved å søke tidleg, kan du få pengane på konto rundt studiestart. Dei aller fleste søknadene blir behandla i løpet av eit døgn. Meir kompliserte saker kan det ta lang tid å behandle.  

Les om kva for søknader som får lenger behandlingstid 

Siste frist for å søke er:  

  • 15. november 2024 dersom du søker om stipend og lån for heile året eller berre haustsemesteret 2024
  • 15. mars 2025 dersom du søker om stipend og lån for vårsemesteret 2025

Kva kan du få støtte til? 

Utdanning ved alle universitet og godkjente høgskolar gir rett til støtte frå Lånekassen til å ta 480 studiepoeng. Det er det same som åtte år med fulltidsutdanning. 

Les også

Endringar i Lånekassen sine reglar for studieåret 2024-2025

Her kan du lese meir om å ta heile utdanninga di i utlandet. 

Her kan du lese meir om å ta heile utdanninga di i Norden. 

Her kan du lese meir om å ta deler av utdanninga di i utlandet. 

Gå til søknaden
Basislån
13 790
i månaden

Dette må du gjere for å få pengane på konto

Du må oppfylle vilkår for å få pengane på konto.

Er du student på offentleg universitet og høgskole må du: 

  • betale semesteravgift til lærestaden 
  • melde deg opp til fag og undervisning på lærestaden 

For å få pengar, må du:  

  • signere avtale om lån og stipend med BankID eller BankID på mobil 
  • oppgi eit gyldig kontonummer på Dine sider/Din profil 

Studerer du på privat høgskole må du signere kontrakt med lærestaden.  

Du får beskjed frå oss når søknaden din om lån og stipend er ferdig behandla. Dei fleste får stipend og lån utbetalt den 15. i kvar månad dersom alt er i orden. 

Inntektsgrensa er
214 213
for 2024

Alle studentar kan få basislån

Basislån kan alle studenter få, og dette er navnet på det de fleste kaller studielån.

Basislånet er eit lån, ikkje eit stipend, men inntil 40 prosent av dette lånet kan bli gjort om til stipend. For å få stipend må du oppfylle tre krav: 

  • Du må bo for deg sjølv.  
  • Du må bestå utdanninga di. 
  • Du må ha inntekt og formue under grensene våre.

Du får ta opp lån uansett kor mykje du tener, men kor mykje du tener vil påverke kor stor del av lånet som blir gjort om til stipend.

Dersom du berre mottek lån og stipend i haustsemesteret kan du tene meir enn om du får lån og stipend i heile 2024. 

Her kan du lese meir om grensene for inntekt og formue.