Del 2. Videregående opplæring og grunnskoleopplæring for søkere med ungdomsrett