Del 2 Videregående opplæring og grunnskoleopplæring for søkere med ungdomsrett