Del 1 Generelle regler for lån og stipend

Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 15. april 2020 med hjemmel i lov 3. juni 2005 nr. 37 om utdanningsstøtte (utdanningsstøtteloven) § 3, § 4, § 5, § 6 og § 7. Endret ved forskrift 1. juli 2020 nr. 1460.