Siste frist for å søke strømstipend fra Lånekassen

Publisert: 13.06.2022
Onsdag 15. juni er siste frist for å søke om strømstipend fra Lånekassen. Stipendet er en engangsutbetaling på 3 000 kroner.

230 300 studenter fikk i starten av februar e-post om at de kunne få et strømstipend fra Lånekassen på 3 000 kroner, hvis de betaler strøm i tillegg til husleia.

120 400 studenter har så langt søkt om og mottatt strømstipend, og Lånekassen har til sammen utbetalt 361 millioner kroner. Fristen for å søke er 15. juni.

– Litt over halvparten av alle som har fått tilbud om å søke om strømstipendet, har gjort det. Dette kan virke lite, men mange har strøm inkludert i husleia og har dermed ikke rett på dette stipendet. Siden det har vært mulig å søke om strømstipend siden februar i år, er det grunn til å tro at de aller fleste som kan få det, har søkt allerede, sier Morten Rosenkvist, administrerende direktør i Lånekassen.

Strømstipendet er for studenter og elever over 18 år som betaler strøm i vårsemesteret 2022 og som får lån og stipend fra Lånekassen i samme periode.

Les mer om strømstipendet på Lånekassens nettsider her.